Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS)

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een multidisciplinaire studiegroep van 25 aangesloten ziekenhuizen, voor investigator initiated en door de farmacie geïnitieerde studies bij vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. DUOS is opgericht in juli 2011 (mede dankzij KWF-subsidie) en heeft sinds 2013 de ANBI status. Voor meer informatie over de bij DUOS aangesloten ziekenhuizen, onze zes bestuursleden, wat we doen en onze studies: Over Stichting DUOS.

Uitgelicht nieuws:

Alle nieuwsberichten »

Ledenvergadering Leven met blaas- of nie...

- Op 14 april 2018 organiseert de vereniging Leven met blaas- of nierkanker de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Landelijke Contactdag, in Unieplaza te Culemborg.   Het programma ziet er als volgt...

Verslag ASCO Direct GU 2018

- ASCO DIRECT GU 2018 Live congres in Nederland vond voor de vierde keer plaats op 9 en 10 februari jl. in Den Dolder terwijl 8-9-10 februari ASCO-GU plaatsvond in...

Kosten terugvragen of compenseren

- Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen,...

Grant via DUOS

- DUOS heeft financiële ruimte om een of enkele malen per jaar grants te verlenen voor het schrijven van studieprotocollen of het mogelijk maken van beperkt translationeel onderzoek in het...

Actieve participatie in minimaal twee pr...

- DUOS is een actieve studiegroep en wil dat ook graag blijven. De afgelopen jaren zijn enkele centra afgevallen omdat er langere tijd onvoldoende actieve studieparticipatie was. Deze centra hebben...

NIMBUS (blaas) update

- De NIMBUS studie onderzoekt een nieuwe behandeling voor patiënten met blaaskanker. Onderzocht wordt hoeveel blaasspoelingen met het middel BCG nodig zijn om de kans te verkleinen dat de ziekte...

Doelstellingen:

Over Stichting DUOS

Stichting DUOS initieert wetenschappelijk onderzoek en voert deze gezamenlijk uit in de uro-oncologisch geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland en het buitenland. Daarnaast worden (inter)nationale kansen...

Professional & Patiënt

Stichting DUOS (Dutch Uro Oncology Studygroup) is de nationale onderzoeksgroep die klinisch onderzoek op het gebied van uro-oncologie initieert, bevordert en faciliteert, met het primaire doel de behandeling, kwaliteit van leven en overleving van de patiënt te verbeteren...

Veelgestelde vragen

Een selectie van de vragen uit de afgelopen jaren. Voor meer informatie: info@stichtingduos.nl.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in