CABA-V7 (mCRPC, 2de lijn)

Na chemotherapie met docetaxel zijn er momenteel meerdere behandelopties. De belangrijkste zijn enzalutamide (enza), abiraterone (abi) en cabazitaxel. Om de juiste volgorde van behandeling bij mCRPC patiënten te bepalen, is meer  kennis nodig  van zowel tumoreigenschappen als patiënten-karakteristieken. Dit brengt  een logische, patiënt specifieke, keuze dichterbij.

Wat is AR-V7?

Androgeen receptor splice varianten (AR-Vs) zijn genetische variaties van de androgeen receptor die ontstaan in castratie-resistente tumoren, mogelijk tijdens behandeling, waardoor continue activatie van de androgeen receptor ontstaat. Een specifieke splice variant, AR-V7, blijkt een belangrijk onderdeel van  resistentie tegen androgeen-receptor targeted therapy (enza/abi). Door middel van  een simpele bloedafname kunnen bij ongeveer 40% van de prostaatkankerpatiënten tumorcellen (CTC’s) worden geïsoleerd waarop de aanwezigheid van deze AR-V7 bepaald  kan worden.

Bij eerste onderzoek  lijken  AR-V7 positieve patiënten een sterk verminderde responskans op enzalutamide en abiraterone te hebben, maar niet op cabazitaxel therapie.  In de studie CABA V7 willen we vaststellen  of de aanwezigheid van AR-V7 bij patiënten met mCRPC die behandeld worden met cabazitaxel invloed heeft op de PSA respons.

Wie kunnen deelnemen?

Er is vanuit patiënten veel vraag naar deze studie. Wie kunnen deelnemen?

Patiënten met castratierestistente uitgezaaide prostaatkanker (mCRPC)  die ziektetoename hebben  tijdens of  na behandeling met docetaxel, al dan niet na tevens eerdere behandeling met enza/abi  en daarmee  in aanmerking komen  voor behandeling met cabazitaxel, kunnen deelnemen aan de studie.

Deelnemende ziekenhuizen Contactpersoon
Erasmus MC, Rotterdam B. Belderbos
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam P. Hamberg
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam B. Haberkorn
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg A. Coumou. Opening binnenkort
Groene Hart ziekenhuis, Gouda W. van der Deurne
Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Vlissingen/Goes H. van Halteren
Maxima Medisch Centrum, Eindhoven W. Dercksen. Opening binnenkort
Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft A. van de Luijtgaarden. Opening binnenkort

Bij vragen over het onderzoek en de studie kunt u contact opnemen met dr. Bodine Belderbos, b.belderbos@erasmusmc.nl.

Wilt u als patiënt meer informatie, voer dan CABA-V7 in bij uw zoekopdracht op de homepage.

Wilt u als arts meer informatie, log dan in op het besloten deel en kijk bij nieuwsbericht 25 feb. 2017.

© 2017, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in