Contact

Stichting DUOS

p/a Prof. dr. R. de Wit (Voorzitter/Chairman)
Dpt Medical Oncology- Daniel den Hoed Cancer Center- G4-70
PO box 5201, 3008 AE Rotterdam
fax + 31 10-704 10 03

Secretariaat

Tel. +31 6 833 543 10

communicatie @ stichtingduos.nl

of

info@stichtingduos.nl

 

KvK 534 326 73

RABO bank, Rotterdam

IBAN NL56RABO0162 34 62 98

BIC RABONL2U

 

ANBI status
Stichting DUOS heeft de ANBI status

DUOS heeft de ANBI status. Dankzij deze status is DUOS vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en krijgen DUOS donateurs giftenaftrek over de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U kunt DUOS steunen door donateur te worden en – eenmalig of periodiek – een bedrag over te maken op RABO bank, Rotterdam, accountnr. NL56RABO0162 34 62 98, ten name van Stichting DUOS te Rotterdam, onder vermelding van ‘gift’.

U kunt Stichting DUOS ook structureel steunen, bijvoorbeeld door een notariële schenking. Dit is fiscaal gunstig als u ons 5 jaar achtereen met een vast bedrag steunt. De volledige schenking is aftrekbaar van de belasting, zonder dat een drempel wordt gehanteerd. U machtigt Stichting DUOS om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt DUOS ook opnemen in uw testament. Zoals vermeld, betaalt DUOS geen erfbelasting dus uw gehele bijdrage komt ten goede aan de strijd tegen kanker. Meer informatie? Lees hier.

Klik hier voor onze sponsorlijst 2017

 

 

 

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in