Press |

Donate

Met uw donatie aan DUOS maakt u onderzoek naar kanker mogelijk. Stichting DUOS (Dutch Uro Oncology Studygroup) is een laagdrempelige, kleinschalige organisatie met korte lijnen. De overhead is minimaal. Met andere woorden: binnen DUOS blijft vrijwel niets ‘aan de strijkstok hangen’. Van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 80 cent (in 2017 was dat zelfs 85 cent) rechtstreeks naar studies of voorlichting. Maar hoe gaat die weg van uw donatie naar kankeronderzoek eigenlijk?

  1. Inkomsten en uitgaven

Alle donaties komen op een jaarrekening. Daarin staan alle inkomsten en uitgaven van Stichting DUOS. Stichting DUOS is een ANBI stichting. Het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn transparant en openbaar (klik hier voor de ANBI pagina met Jaarverslag en Jaarrekening).

  1. Subsidieaanvraag

Onderzoekers uit het hele land die zich sterk maken voor uro-oncologische studies (prostaatkanker, blaaskanker, zaadbalkanker) kunnen subsidie aanvragen bij Stichting DUOS. Het Bestuur van Stichting DUOS beoordeelt of het onderzoeksvoorstel voldoet aan alle (kwaliteits) eisen. Daarnaast initiëren de DUOS-werkgroepen (‘Spierinvasief Blaascarcinoom’ en ‘Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom’) studies.

  1. Onderzoekers aan de slag

Is het onderzoek goedgekeurd? Dan gaan de onderzoekers aan de slag. De lengte van de onderzoeken binnen DUOS variëren van enkele maanden tot vier jaar. Binnen DUOS worden permanent meer dan 20 studies uitgevoerd (kijk op www.stichtingduos.nl onder studies).

  1. Alle voortgang en resultaten worden gepubliceerd

Vraagt u zich af wat er met uw donatie gebeurt? Bij andere organisaties wordt u zelden op de hoogte gehouden. Binnen DUOS kunt u precies alle stappen en trajecten via de site volgen. Iedere studie wordt minimaal twee keer per jaar geupdated. Ook de conclusies en resultaten worden gepubliceerd in de vakliteratuur en op de site.

  1. Langer leven

Uiteindelijk komt het middel of de behandeling op de markt. Dankzij onderzoek kunnen meer mensen in de toekomst kanker overleven. Op dit moment zijn ruim 61% van alle patiënten na vijf jaar nog in leven. In 1949 was dit nog maar 25%. Kanker wordt langzaam maar zeker een chronische ziekte.

  1. Minder kanker

Voorkomen is beter dan genezen. Maar helaas kunt u kanker niet altijd voorkomen door gezond te leven. Wel toont onderzoek aan dat meer dan één derde van alle kankers te voorkomen zijn. Zo weten we steeds beter op welke risicofactoren we zelf meer of minder invloed hebben. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat Stichting DUOS ook preventieonderzoek steunt, en wekelijks in haar nieuwsbrief voorlichting geeft over onder meer deze onderwerpen.

Samen zorgen we voor minder kanker.

 

Uw gift fiscaal

Uw periodieke of gewone gift aan ANBI instelling Stichting DUOS mag u aftrekken. Op de site van de Belastingdienst leest u meer over aftrekbaarheid van giften. Bovendien kunt u via het Programma ANBI opzoeken DUOS vinden. Voer dan in ‘Studygroup’ met vestigingsplaats Rotterdam. Opgelet: de Belastingdienst duidt DUOS aan als ‘Stichting Dutch urooncology Studygroup’.

Wat de voorwaarden voor aftrekbaarheid van giften zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Kort gezegd: periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Hebt u een fiscale partner? Tel dan de drempelinkomens en de giften bij elkaar op. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting DUOS. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar info@stichtingduos.nl (of per post naar Postbus 485, 3720 AL Bilthoven) verstuurt, geeft u DUOS toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

U kunt DUOS ook fiscaalvriendelijk opnemen in uw testament. DUOS betaalt geen erfbelasting. Neem contact op met de Belastingdienst, uw accountant of met Stichting DUOS via 06-51792168.

Facts

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Voor DUOS is dit 850 877 866.

Voor overige kerngegevens:

Kerngegevens Stichting DUOS

Statutaire naam Stichting Dutch UroOncology Studygroup
Statutaire zetel Rotterdam
Bezoekadres ErasmusMC Secretariaat Interne Oncologie NT-5
Telefoon 010-7041505
GSM 06-51792168
e-mail communicatie@stichtingduos.nl
Datum akte oprichting 28-07-2011
Inschrijving handelsregister 30-08-2011
KvK 53432673
RSIN 850 877 866
Secretariaat/communicatie Stichting DUOS, p/a Drs. I. Kuiper
Postbus 485
3720 AL Bilthoven

RABO bank, Rotterdam

IBAN NL56RABO0162 34 62 98

BIC RABONL2U

 

 

 

 

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in