Donate

anbi

DUOS is sinds 1 januari 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. Dankzij deze status is DUOS vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en krijgen DUOS donateurs giftenaftrek over de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie over de ANBI-status lees hier.

U kunt Stichting DUOS op verschillende manieren fiscaalvriendelijk steunen. De meest voordelige manier voor u en voor DUOS is om gebruik te maken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Deze vervangt de ‘oude’ notariële overeenkomst. Per periodieke gift kunt u DUOS minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per jaar steunen. Het voordeel voor u is de volledige aftrekbaarheid van de periodieke schenking. Als u bijvoorbeeld 500 euro jaarlijks doneert, en u valt in de 52% belastingschijf, krijgt u jaarlijks 260 euro van de fiscus terug. Uw netto donatie bedraagt dan slechts 240 euro. Het voordeel voor DUOS is dat u ons voor langere periode steunt waardoor wij vooruit kunnen plannen in het bereiken van onze doelen. Aan een periodieke gift zijn geen kosten verbonden. Niet voor u. En niet voor DUOS. Aan welke voorwaarden de gift moet voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn, leest u op de site van de Belastingdienst.

U kunt de onderhandse overeenkomst invullen en doorsturen naar info@stichtingduos.nl. DUOS zal zorgdragen voor onder meer het invullen van RSIN nummer in het deel van de ontvanger. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen in geval van overlijden, arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkeloos raken van de schenker.

Houdt u er rekening mee dat giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking niet (of soms slechts voor een klein deel) aftrekbaar zijn?

U kunt DUOS ook opnemen in uw testament. Zoals vermeld, betaalt DUOS geen erfbelasting dus uw gehele bijdrage komt ten goede aan de strijd tegen kanker.

Wilt u meer informatie over schenken aan DUOS, neem dan contact op met info@stichtingduos.nl of via 06 51 79 21 68.

Kerngegevens Stichting DUOS

Statutaire naam Stichting Dutch UroOncology Studygroup
Statutaire zetel Rotterdam
Bezoekadres Groene Hilledijk 301, Kamer G4-70, 3075 EA Rotterdam
Telefoon 010-7041505
GSM 06-51792168
e-mail communicatie@stichtingduos.nl
Datum akte oprichting 28-07-2011
Inschrijving handelsregister 30-08-2011
KvK 53432673
RSIN 850877866
Secretariaat Stichting DUOS, p/a Drs. I. Kuiper
Postbus 485
3720 AL Bilthoven

RABO bank, Rotterdam

IBAN NL56RABO0162 34 62 98

BIC RABONL2U

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in