KN-672 (blaas, 1e lijn, pembrolizumab)

De KN-672 studie (ook wel vermeld als: Keynote-672 of MK-3475-672) vergelijkt immunotherapie met pembrolizumab (Keytruda) met pembrolizumab plus epacadostat bij voortgeschreden of uitgezaaide urotheelcelcarcinoom van blaas en/of hogere urinewegen.

De volledige titel van deze studie is; Phase 3 randomised double-blind trial of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Epacadostat (INCB024360) or Placebo in Participants with Cisplatin-ineligible Urothelial Carcinoma (KEYNOTE-672/ECHO-307)

Het betreft een fase 3 gerandomiseerde placebo gecontroleerde (dubbel-blinde) studie bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een behandeling met cisplatin-bevattende chemotherapie als eerste lijnsbehandeling voor voortgeschreden of uitgezaaid urotheelcelcarcinoom van blaas en /of hogere urinewegen.

IDO1 inhibitor epacadostat

De IDO1 inhibitor epacadostat wordt thans in meerdere studies onderzocht in combinatie met andere immune-targeted agents, zoals anti–PD-1, anti–PD-L1, en anti–CTLA-4 antibodies.
IDO1 is een negatief (remmend) regelmechanisme betrokken bij onderdrukking van het op tumorbestrijding gerichte afweersysteem. IDO1 inhibitie (dus het remmen van dit mechanisme) lijkt het effect van de bestaande middelen zoals een inhibitor van anti PD-1 (pembrolizumab) te versterken (in onderzoeksmodellen). Daarom worden nu meerder klinische studies uitgevoerd, zoals nu in dit onderzoek ook bij blaaskanker.

Criteria

Het betreft een eerste lijns behandeling, bij patiënten die niet eerder chemotherapie hebben gehad voor voortgeschreden of uitgezaaid urotheelcelcarcinoom.
De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

Inclusie Criteria
◦Gemetastaseerd of inoperabel urotheelcel kanker (blaas of hogere urinewegen)
◦Ten minste 1 meetbare afwijking
◦Geen eerdere systemische chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte (eerder neoadjuvante chemotherapie is toegestaan mits > 12 maanden geleden, eerder ( low-dose) chemotherapie in het kader van chemoradiatie is eveneens toegestaan)
Niet geschikt voor behandeling met standaard cisplatin-bevattende chemotherapie vanwege verminderde nierfunctie ( klaring <60 ml/min) of bestaande gehoors- of zenuwschade waardoor cisplatintherapie niet mogelijk is

Exclusie Criteria
◦Patiënten voor wie curatieve behandeling nog mogelijk is
Matige conditie (in grote lijnen gedefinieerd als meerdere uren overdag gebonden aan stoel of bed en niet in staat normale activiteiten vol te houden)
Matige orgaanfunctie, met name een klaring < 30 ml.min
◦Hersen- of leptomeningeale uitzaaiingen
◦Actieve, bekende of verdenking op een autoimmuun ziekte
◦Eerdere behandeling met anti-PD1, anti-PDL1, anti-PDL2, anti-CD137, of anti-CTLA4 antibody, of andere antibody of middel gericht op T-cellen

Participerende ziekenhuizen

De volgende ziekenhuizen in NL participeren in de MK3475-672 ofwel KN 672 ofwel Keynote-672 studie;
– NKI-AvL
– Amphia
– Catharina (geen DUOS ziekenhuis)
– VUmc
– EMC
– UMCG

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in