OSTRICh (mCRPC, 2de lijn)

In juni 2017 opende de OSTRICh studie bij mCRPC met slechte prognostische kenmerken. De deelnemende sites treft u onderaan deze pagina. Patiënten worden gerandomiseerd tussen cabazitaxel (Arm A) en abiraterone OF enzalutamide (Arm B).

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:

1. Behandeling met docetaxel van minstens 12 weken (4 cycli) en geen andere prostaatkankerbehandelingen tussen docetaxel en randomisatie, anders dan prednison.

2. Progressieve gemetastaseerde ziekte met PSA progressie volgens de PCWG3 criteria

3. Slechte prognostische kenmerken, als volgt gedefinieerd: de aanwezigheid van levermetastasen EN/OF de ontwikkeling van castratieresistentie binnen 12 maanden na een orchidectomie of na het starten van een behandeling met LHRH antagonisten/ agonisten EN/OF Progressieve ziekte tijdens docetaxel behandeling of <6 maanden na voltooiing van de behandeling met docetaxel.

In Arm A zullen patiënten worden behandeld met cabazitaxel. Indien u wordt gerandomiseerd in Arm B kunt u, in samenspraak met de arts, bepalen of u met abiraterone of enzalutamide zal worden behandeld.

Translationele studies

Naast de klinische eindpunten zullen er twee translationele studies worden opgezet. In samenwerking met het lab van dr. Kim Chi (Vancouver, Canada), zal het circulerende tumorDNA (ctDNA) worden onderzocht op de aanwezigheid van belanghebbende mutaties. In de andere translationele studie worden spiegels van cytokines in het bloed onderzocht die betrokken zijn bij de functies van neutrofiele granulocyten. Er wordt gestreefd om 152 patiënten te includeren in 24 maanden.

Deelnemende DUOS ziekenhuizen en contactpersonen:

NKI/AVL – André Bergman

Franciscus Gasthuis-Vlietland – Paul Hamberg

Tergooi Ziekenhuis – Pieter van den Berg

Spaarne Ziekenhuis – Aart Beeker

Haga Ziekenhuis – Danny Houtsma

ZGT – Irma Oving

Isala – Juleon Coenen

Noordwest Ziekenhuisgroep – Diederik ten Oever

MUMC – Maureen Aarts

 

 

 

 

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in