Over Stichting DUOS

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is de Nederlandse multidisciplinaire studiegroep van 27 aangesloten ziekenhuizen, voor studies bij vroeg en laat prostaatkanker, blaaskanker en zaadbalkanker. DUOS is opgericht door voorzitter prof. dr. Ronald de Wit (internist-oncoloog ErasmusMC Kankerinstituut) in juli 2011 mede dankzij een startsubsidie van KWF Kankerbestrijding. Sinds 1 januari 2013 is DUOS erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De groep initieert wetenschappelijk onderzoek en voert deze gezamenlijk uit in de uro-oncologisch geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast worden internationale kansen gecoördineerd opgepakt en vindt de groep aansluiting bij vergelijkbare uro-oncologische onderzoeksgroepen zoals de Scandinavische Scandic Group en de Spaanse SOGUG. DUOS organiseert eenmaal per jaar een Jaarsymposium (in Utrecht, toegankelijk voor artsen). DUOS heeft een Prostaatkanker-, Blaaskanker-, Zaadbalkanker- en sinds juli 2019 ook een Nierkanker Forum, waarop patiënten en betrokkenen vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen delen of een digitale second opinion kunnen aanvragen. Tevens verzorgt DUOS iedere vrijdag een digitale nieuwsbrief met actueel (inter-)nationaal nieuws over de behandeling van, en studies met betrekking tot uro-oncologische tumoren.

Criteria voor DUOS lidmaatschap

DUOS is een actieve studiegroep en wil dat ook graag blijven. De afgelopen jaren zijn enkele centra afgevallen omdat er langere tijd onvoldoende actieve studieparticipatie was. Deze centra hebben wel de mogelijkheid behouden deel te nemen aan DUOS studies en kunnen weer terugkeren bij gebleken participatie. Omwille van eenduidigheid en transparantie heeft het DUOS bestuur criteria vastgesteld waaraan centra moeten voldoen:

  • Jaarlijks een actieve participatie in tenminste twee prospectieve studies (een studie geldt als DUOS-studie als er minimaal twee DUOS-centra participeren), waarin per jaar in totaal tenminste vier patiënten zijn geïncludeerd. Retrospectieve studies wegen niet mee, het gaat om prospectieve studies die genoemd staan op de pagina’s Prostaatkankerstudies, Blaaskankerstudies en Studies zeldzame tumoren onder de titel ‘Studies uro-oncologie’.
  • Met actieve participatie wordt eveneens bedoeld: deelname aan één of meerdere DUOS-werkgroepen; een inbreng in de in- of externe DUOS-communicatie en reageren op studieoproepen. Verwijzen naar een DUOS-ziekenhuis voor studiedeelname wordt gewaardeerd, maar telt niet mee in de weging.
  • Het Bestuur beoordeelt ieder jaar de verschillende centra. Voldoet een ziekenhuis niet aan de criteria, dan is op een later tijdstip (en bij wel voldoen aan de criteria) terugkeer altijd mogelijk.

Het Bestuur

Het Bestuur bestaat uit dr. Daniela Oprea-Lager (nucleair geneeskundige AUMC); secretaris/penningmeester Dr. Robert van Soest (uroloog, Franciscus Gasthuis en Vlietland); dr. Karel Hinnen (radiotherapeut-oncoloog Amsterdam UMC; Dr. Andre Bergman (internist-oncoloog NKI AvL) en Professor Dr. Ronald de Wit (internist-oncoloog, ErasmusMC) en tevens voorzitter.

Studies prostaatkanker

Momenteel worden continu rond de tien prostaatkankerstudies binnen DUOS uitgevoerd. Deze zijn onder te verdelen in studies (het merendeel) waarbij de waarde van een nieuw geneesmiddel wordt onderzocht op het gebied van castratie-resistente ziekte. En studies waarbij geen nieuw geneesmiddel wordt onderzocht, maar die bijvoorbeeld data registreren en/of onderzoeken. U vindt de beschrijving van deze studies en de aangesloten ziekenhuizen via de homepage (www.stichtingduos.nl) onder ‘Studies uro-oncologie’ en op de pagina Prostaatkanker. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwe studievoorstellen binnen de DUOS werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom. Voor meer informatie over nieuwe en lopende studies: communicatie@stichtingduos.nl.

Studies blaaskanker

Het aantal studies bij blaaskanker is de afgelopen jaren snel gestegen. Momenteel vinden er onder meer de nodige immunotherapie studies (Keynote studies, pembrolizumab) plaats. U vindt de beschrijving van deze studies en de aangesloten ziekenhuizen via de homepage (www.stichtingduos.nl) onder ‘Studies uro-oncologie’, en op de pagina Blaaskanker. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwe studievoorstellen binnen de DUOS werkgroepen ‘Spierinvasief’ en ‘Niet-spierinvasief’ blaascarcinoom’. Voor meer informatie over nieuwe en lopende studies: communicatie@stichtingduos.nl.

Studies zaadbalkanker

Zaadbalkanker –zie ook pagina Zaadbalkanker– is vooral goed te genezen als de juiste behandeling wordt gegeven (vroege detectie van uitzaaiingen, juiste en tijdige chemotherapie, deskundige operatie). Concentratie van zorg is daarbij essentieel. Stichting DUOS zet zich in voor de concentratie van uro-oncologische zorg en kennis. Zowel bij zaadbalkanker, als bij prostaat- en blaaskanker. In de afgelopen decennia zijn veel studies bij deze zeldzame tumor (zie voor eventuele lopende onderzoeken ‘Studies Zeldzame tumoren’ uitgevoerd. Het is inmiddels duidelijk wat de beste behandeling is. Deze behandelingen zijn zo goed, dat er nog maar weinig progressie cq vooruitgang mogelijk is. Vandaar dat momenteel, ook in internationaal opzicht, niet veel zaadbalkankerstudies worden uitgevoerd. In principe worden patiënten voor een behandeling met chemotherapie altijd naar één van de academische centra verwezen als het eigen ziekenhuis minder dan 5 nieuwe patiënten met uitgezaaide ziekte ziet. Sowieso dienen alle patiënten met minder gunstige kenmerken of recidief na eerder bestraling of chemotherapie verwezen te worden (zie EAU richtlijn).

DUOS bundelt krachten en ijvert zo veel mogelijk studies gezamenlijk uit te voeren. In de multidisciplinaire groep wordt (inter)nationale samenwerking tussen urologie, radiotherapie en medische oncologie gerealiseerd. Het hechte verband van ziekenhuizen, en daarmee sterke Nederlandse onderzoeksgroep DUOS voert het gehele spectrum van vroeg klinisch tot en met fase 3 registratiestudies uit, het aantal lopende studies ligt permanent rond de 20. Nieuwe studies bij prostaat- en blaaskanker zijn in voorbereiding. Wij danken hierbij hartelijk onze particuliere en institutionele donateurs die het jaar-in-jaar-uit mogelijk maken onze doelen te realiseren. .Up-to-date informatie op deze site, in onze wekelijkse nieuwsbrief of via het DUOS YouTube kanaal.

Heel nadrukkelijk dankt DUOS ook haar sponsors in 2023 zonder wie bovenstaande en met name de organisatie van ons symposium niet mogelijk was geweest. Dat waren in 2023:

ASTELLAS, ASTRAZENICA, MERCK, BAYER, PFIZER, BMS, JANSSEN

DUOS dankt haar sponsor logos 2023.