PSA screening: toch invloed op vermindering risico

Op PSA screening gebied heerste verwarring veroorzaakt door twee grote Amerikaanse studies die tegengestelde  conclusies trokken. Het betrof de ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) en de PLCO (Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial). Luidde de conclusie van de ERSPC dat PSA screening wel bijdraagt aan het verminderen van het aantal ongeneeslijk zieken, de conclusie van de PLCO luidde juist tegengesteld. Uit een nieuwe analyse van deze twee grote prostaatkanker screening trials verscheen op 4 september jl in Annals of Internal Medicine  Reconciling the Effects of Screening on Prostate Cancer Mortality in the ERSPC and PLCO Trials

Uit deze heroverweging van beide trials blijkt uit dat PSA screening wel degelijk een significante invloed heeft op het verminderen van het overlijden aan prostaatkanker. Wel wijzen de onderzoekers op schadelijke neveneffecten in de vorm van overdiagnose en/of overbehandeling. ‘Het gaat erom zo te screenen dat het voordeel opweegt tegen het nadeel’.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in