Range (gesloten)

De studie RANGE is met  ingang van 21 maart 2017 gesloten wegens het behalen van het benodigde aantal inclusies.

‘RANGE’ betreft een studie bij patiënten met een lokaal uitgebreid of uitgezaaid urotheelcel carcinoom dat niet weggehaald kan worden of gemetastaseerd is en waarbij ziektetoename is vastgesteld na eerdere behandeling met platinum (cisplatin of carboplatin) bevattende chemotherapie. De studie onderzoekt de toevoeging van een nieuwe angiogeneseremmer (ramucirumab) aan docetaxel chemotherapie. Docetaxel is een gebruikelijk middel bij de behandeling van blaaskanker na eerdere chemotherapie. De angiogeneseremmer die in deze studie wordt onderzocht, is in Nederlands reeds geregistreerd bij de behandeling van uitgezaaide maagkanker of adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang. Ook is deze in combinatie met docetaxel in de Verenigde Staten goedgekeurd als behandeling voor een bepaald type longkanker. Nu wordt de combinatie angiogeneseremmer + docetaxel onderzocht bij blaaskanker.

Wie komt in aanmerking voor de Range studie?

Mannelijke en vrouwelijke patiënten die ouder zijn dan 18 jaar en nog in goede conditie verkeren, komen in aanmerking indien zij niet met meer dan één lijn eerdere chemotherapie zijn behandeld en ziektetoename is vastgesteld tijdens of binnen 14 maanden na afronding van deze chemotherapie. Eerdere behandeling met chemotherapie in neoadjuvante setting (voorafgaande aan de blaasoperatie) is toegestaan en telt niet mee als extra lijn chemotherapie. Eerdere behandeling met een van de nieuwe Immuuntherapiemiddelen (anti PD -1 en anti PD-L1) is eveneens toegestaan en telt niet mee als extra lijn chemotherapie.

Het betreft een gerandomiseerde (vergelijkende) dubbelblinde studie; de helft van de patiënten wordt behandeld met docetaxel plus placebo, de andere helft krijgt docetaxel plus de angiogeneseremmer. Verdeling in de twee groepen vindt plaats door middel van loting. In totaal zullen wereldwijd ongeveer 520 patiënten aan de studie deelnemen

Ziekenhuizen die in Nederland zullen deelnemen zijn:

  • Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
  • Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam
  • Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden
  • Orbis Medisch Centrum, Sittard
  • Rijnstate, Arnhem

Nadere gegevens over de site (waaronder naam onderzoeker) treft u onder ‘Deelnemende ziekenhuizen Range’.

© 2017, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in