RESPONDER (blaas 2de lijn, pembrolizumab)

RESPONDER bij uitgezaaide blaaskanker is sinds midden augustus 2017 in het Erasmus MC te Rotterdam. In deze fase 2 studie worden patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide blaaskanker behandeld met pembrolizumab. Dit is een vorm van immuuntherapie die in een grote fase 3 studie effectiever is gebleken dan de bestaande chemotherapie. Het doel van de RESPONDER studie is om nieuwe biomarkers te identificeren die kunnen voorspellen welke patiënten baat hebben bij behandeling met pembrolizumab en welke patiënten niet. Een tweede doel is om te onderzoeken waarom behandeling met pembrolizumab bij sommige patiënten niet goed werkt. Dit zal in de toekomst de behandeling van patiënten verbeteren door het gebruik van gerichte combinatie therapieën.

Deelnemende ziekenhuizen

Op korte termijn zal de studie ook openen in het VUmc in Amsterdam en in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daarnaast openen ‘satelliet centra’ in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes. Deze ziekenhuizen verwijzen naar het Erasmus MC voor de eerste onderzoeks- en behandelfase. Als na 4 of 5 toedieningen blijkt dat de behandeling aanslaat, kan de patiënt in het eigen satelliet centrum de behandeling voortzetten.

De volledige titel van de studie is:

Biomarker discovery study to identify patients with advanced urothelial cancer benefitting from pembrolizumab treatment.

De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

– Inclusie criteria:

o Uitgezaaid of lokaal gevorderd (inoperabel) urotheelcel kanker van de blaas of hogere urinewegen

o Deelname aan de landelijke CPCT-02 studie (afname van een nieuw tumorbiopt voor start van de behandeling)

o Progressieve ziekte na eerdere platinum bevattende chemotherapie voor uitgezaaide blaaskanker, of progressieve ziekte binnen 12 maanden na platinum bevattende neoadjuvante of adjuvante chemotherapie voor blaaskanker

o Goede lichamelijke conditie

o Meetbare afwijkingen bij beeldvormend onderzoek (bijv. CT scan)

– Exclusie criteria:

o Eerdere behandeling met een geneesmiddel gericht tegen PD1, PDL1 of PDL2 (zogenaamde checkpoint inhibitors)

o Bekende immuundeficiëntie of gebruik van hoge dosis systemische steroïden (>20 mg prednison of een gelijkwaardig middel per dag)

o Actieve auto-immuun ziekte waarvoor in de afgelopen 2 jaar systemische behandeling met bijvoorbeeld corticosteroïden of immunosuppressiva nodig was

o Uitzaaiingen in de hersenen of op een andere plek in het centrale zenuwstelsel

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in