Press |

Studie Keynote 672 met pembrolizumab +/- epacadostat

In de studie Keynote 672 (ofwel KN-672) wordt de toevoeging van immunotherapie met epacadostat aan immunotherapie met pembrolizumab onderzocht bij patiënten met uitgezaaide blaaskanker die niet in aanmerking komen voor de standaardbehandeling met cisplatin-bevattende chemotherapie. Meestal is de reden niet in aanmerking te kunnen komen voor cisplatin een verminderde nierfunctie (die nodig is voor de uitscheiding van het middel via de nieren). Alternatief is dan carboplatin bevattende chemotherapie, maar dat is minder effectief en voor die patiëntengroep is pembrolizumab een goedgekeurde alternatieve behandeloptie.

Alle patiënten in de studie (wereldwijd 650, in Nederland verwacht 30-50) krijgen pembrolizumab, de helft (verdeling middels randomisatie, ofwel loting) krijgt daarnaast epacadostat. Epacadostat remt IDO1. IDO1  is een negatieve regelaar van het immuunsysteem (denk aan een rempedaal in een auto) dat daardoor kankercellen niet kan herkennen en aanpakken. Het grijpt daarmee net als de checkpoint remmer pembrolizumab aan op een van de ‘rem- en gaspedalen’ van het immuunsysteem in herkenning en aanpak van kanker. Het doel van het onderzoek is om te zien of de combinatie effectiever is dan pembrolizumab alleen.

In- en exclusie criteria

De studie is open voor patiënten met blaaskanker bestaande uit geheel of hoofdzakelijk urotheelcelcarcinoom (niet geheel of grotendeels ander type)  en is eveneens open voor patiënten met urotheelcelcarcinoom van de hogere urinewegen (nierbekken, ureter).

Eerdere chemotherapie voor uitgezaaide blaaskanker of binnen 12 maanden na neoadjuvante of adjuvante chemotherapie is NIET toegestaan. Eerdere neoadjuvante of adjuvante chemotherapie meer dan 12 maanden voor huidige ziekteactiviteit is WEL toegestaan. Eerdere 5FU/MMC chemotherapie in het kader van chemoradiatie is eveneens toegestaan.

Extra

Pembrolizumab is inmiddels beschikbaar in Nederland voor de tweede lijn, dus bij patiënten die eerder cisplatine-bevattende chemo hebben gehad. De  studie KN-672 biedt de mogelijkheid met immunotherapie te worden behandeld in eerste lijn ( voorafgaande aan chemotherapie)  omdat alle patiënten in de studie permbrolizumab krijgen en middels randomisatie daarnaast de helft ook epacadostat.

Deze studie loopt in enkele centra in Nederland, voor meer informatie en deelname: info@stichtingduos.nl.

Volledige titel van de studie

A Phase 3 Randomized, Double-Blind Trial of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Epacadostat (INCB024360) or Placebo in Participants with Cisplatin-ineligible Urothelial Carcinoma (KEYNOTE-672/ECHO-307)

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in