Press |

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS)

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een multidisciplinaire studiegroep van 25 aangesloten ziekenhuizen, voor investigator initiated en door de farmacie geïnitieerde studies bij vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. DUOS is opgericht in juli 2011 (mede dankzij KWF-subsidie) en heeft sinds 2013 de ANBI status. Voor meer informatie over de bij DUOS aangesloten ziekenhuizen, onze zes bestuursleden, wat we doen en onze studies: Over Stichting DUOS.

Uitgelicht nieuws:

Alle nieuwsberichten »

Darolutamide verlengt metastasevrije ove...

- Op het Genitourinary Cancers Symposium (GUCS 2019) werden de mooie resultaten getoond van de fase 3 ARAMIS studie waaruit blijkt dat darolutamide significant de metastasevrije overleving in patiënten met...

Focale therapie bij prostaatkanker minde...

- Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek publiceerden recent Frequent clonal relations between metastases and non-index prostate cancer lesions in JCI Insight. De studie suggereert dat het verwijderen van een gedeelte van...

Immunotherapie bij  blaassparende behan...

- Sinds januari 2019 is de CRIMI studie bij spierinvasief blaascarcinoom geopend in het Amsterdam UMC. De huidige behandeling bij spierinvasief blaaskanker bestaat uit óf het operatief verwijderen van de...

Steeds vaker ‘Waakzaam wachten’

- Het percentage ‘Waakzaam wachten’ voor laag risico prostaatkanker in de US is tussen 2010 (14,5%) en 2015 (42%) verdriedubbeld, zo laten onderzoekers in het vakmagazine JAMA weten. Dat lijkt...

Immunotherapie bij urotheelcarcinoom

- Urotheel maligniteiten inclusief tumoren van de blaas, urineleider en nierbekken vormden in 2016 8% van de nieuwe kankers in de USA. 15% van de patiënten in de gemetastaseerde setting...

Wetenschappelijke publicaties DUOS 2018

- De output binnen DUOS is groot. Een greep uit de wetenschappelijke publicaties die verschenen naar aanleiding van DUOS activiteiten in 2018 treft u onderstaand.   Eur Urol Focus. 2018...

Doelstellingen:

Over Stichting DUOS

Stichting DUOS initieert wetenschappelijk onderzoek en voert deze gezamenlijk uit in de uro-oncologisch geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland en het buitenland. Daarnaast worden (inter)nationale kansen...

Professional & Patiënt

Stichting DUOS (Dutch Uro Oncology Studygroup) is de nationale onderzoeksgroep die klinisch onderzoek op het gebied van uro-oncologie initieert, bevordert en faciliteert, met het primaire doel de behandeling, kwaliteit van leven en overleving van de patiënt te verbeteren...

Veelgestelde vragen

Een selectie van de vragen uit de afgelopen jaren. Voor meer informatie: info@stichtingduos.nl.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in