Press |

17 jaar leven na de diagnose ‘uitgezaaide prostaatkanker’

Arts en auteur Ivan Wolffers leeft al 17 jaar met uitgezaaide prostaatkanker. Zijn drie kleindochters zijn inmiddels geboren en ‘dat grote boek over gezondheid en die roman’ zijn, zoals hij in zijn inleiding bij zijn nieuwe boek Overleven schrijft, ook verschenen. Hij bleef intussen doorschrijven en nadenken over zorg en gezondheid. In dit nieuwe boek gaat hij na hoe en waarom de mens onder alle omstandigheden overleeft en wat dat betekent, ‘overleven’. In zijn beschouwingen speelt Wolffers’ persoonlijke geschiedenis en zijn familiegeschiedenis een rol, maar heeft hij ook oog voor onze evolutionaire erfenis en koppelt dat aan sociale en antropologische inzichten, zowel uit de wetenschappelijke literatuur als gebaseerd op eigen ervaringen en waarneming. Hij heeft net zoveel aandacht voor genetica en onze darmbiotoop – om maar wat te noemen – als voor gedrag en maatschappelijke factoren.

Meer op DUOS

U kunt Ivan Wolffers, maar ook andere patienten, volgen via hun blogs.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in