Press |

7de DUOS Jaarsymposium: de agenda

De agenda van het zevende, geaccrediteerde, DUOS Jaarsymposium op vrijdag 8 december is met ingang van vandaag bekend. Het symposium vindt wederom plaats in Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH te Utrecht. Boerderij Mereveld is centraal gelegen tussen Utrecht en Bunnik en goed bereikbaar vanaf de snelweg. Voldoende gratis parkeergelegenheid. De toegang tot het Jaarsymposium is voorbehouden aan artsen (en 3 inschrijvers per sponsor, waarvan maximaal 2 in de zaal).

Het programma bestaat uit rapportages van de DUOS Werkgroepen mCPRC en Spierinvasief UC.  Presentaties over onder meer: optimalisatie van studieparticipatie; Lu177/PSMA de actuele stand van zaken; checkpoint inhibitie bij blaaskanker en PET scans bij diagnostiek prostaatkanker. Daarnaast presentaties van vier  promovendi en prof. Nick James (STAMPEDE) als toonaangevende buitenlandse spreker.

DUOS vraagt -tot op heden- geen inschrijfgeld, maar een donatie. In principe is een donatie vrijwillig, echter, DUOS gelden worden enerzijds gebruikt voor de wetenschappelijke reserve. Anderzijds zijn de gelden voor u onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar aangezien DUOS een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

DUOS verwacht derhalve in 2017 donaties tussen de 75 en 150 euro per bezoeker. U kunt uw donatie overmaken op het rekeningnummer van Stichting DUOS, Rotterdam NL56RABO 0162 34 62 98 o.v.v. ‘Gift jaarsymposium 2017’.

Bij de registratie biedt IKNL wederom ondersteuning. Accreditatie: NVRO 5, NIV 3, NVU 5. Inschrijving was mogelijk tot 1 december en is inmiddels gesloten.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in