Press |

Aanvulling ‘zorgpad’ uitgezaaide blaaskanker

Eind juni werd aandacht gegeven aan de nieuwe, digitaal beschikbare zorgpaden, prostaat- en blaaskanker. Helaas werd in de zorgpaden een storende fout ontdekt: de immuuntherapie ontbreekt geheel. Daarom onderstaande aanvulling (vetgedrukt) door een attente, bij DUOS aangesloten arts.

4.2 Uitgezaaid

Als de kanker terugkeert in andere organen of in lymfeklieren buiten het bekken dan is er sprake van uitzaaiing (metastasen). In dit stadium is de behandeling niet meer genezend en bestaat voornamelijk uit symptoombestrijding(palliatief). De behandeling is dan bedoeld om de kanker zoveel mogelijk af te remmen en de symptomen onder controle te houden. De keuze voor een palliatieve behandeling hangt af van de klachten en wensen van de patiënt. Er zijn meerdere opties voor palliatieve behandeling. Chemotherapie en radiotherapie worden vaak gebruikt, of een combinatie van beide (chemoradiatie). Als de uitgezaaide ziekte weer toeneemt na eerdere behandeling met chemotherapie kan er gekozen worden voor behandeling met immuuntherapie. Als de patiënt veel pijn heeft  kan ook radicale cystectomie worden ingezet als palliatieve zorg. Dit uitgangspunt kan het kiezen voor een bepaalde behandeling of zelfs geen behandeling heel moeilijk maken. Het is belangrijk dat voor de patiënt helder is wat een behandeling kan doen in dit stadium, en wat voor gevolgen het heeft voor de kwaliteit van leven. Het kan helpen deze keuze en de daarbij horende overwegingen te bespreken met naaste familie en vrienden. Als een gesprekspartner buiten de eigen kring gewenst is, dan kan de arts een doorverwijzing geven naar een vertrouwenspersoon of gespecialiseerd verpleegkundige. Een patiëntenvereniging met lotgenoten kan ook verlichting en verheldering geven, zoals Leven met blaas- of nierkanker. Klik hier voor meer informatie over mogelijke ondersteuning.

4.2.3 Immuuntherapie

Bij mensen met uitgezaaide blaaskanker die eerder behandeld zijn met chemotherapie, kan bij opnieuw actief worden van de ziekte gekozen worden voor behandeling met immuuntherapie. Effect van deze behandeling berust op invloed op het eigen afweersysteem, in relatie tot de kanker. Het doel is de kanker af te remmen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Als de ziekte afgeremd wordt door de behandeling kan dat bij een deel van die mensen langdurig aanhouden  De behandeling wordt in het grootste deel van de mensen goed verdragen maar kent wel mogelijke bijwerkingen waaronder zeldzamere ernstige bijwerkingen die te maken hebben met de invloed op het afweersysteem. Dit moet meegenomen worden in de overwegingen m.b.t. de keuze voor immuuntherapie.

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in