Press |

Actieve participatie in minimaal twee prospectieve studies voor DUOS centra

DUOS is een actieve studiegroep en wil dat ook graag blijven. De afgelopen jaren zijn enkele centra afgevallen omdat er langere tijd onvoldoende actieve studieparticipatie was. Deze centra hebben wel de mogelijkheid behouden deel te nemen aan DUOS studies en kunnen weer terugkeren bij gebleken participatie. Omwille van eenduidigheid en transparantie heeft het DUOS bestuur criteria vastgesteld waaraan centra moeten voldoen:

  • Actieve participatie in tenminste twee prospectieve studies, waarin per jaar in totaal tenminste vier patiënten zijn geïncludeerd . Gekeken wordt naar twee opeenvolgende jaren, pas als twee jaar niet is voldaan, valt een centrum af.  Terugkeer is altijd mogelijk. Het Bestuur beoordeelt jaarlijks de deelname van de verschillende centra. Retrospectieve studies wegen niet mee, het gaat om prospectieve studies die tevens genoemd staan in de lijst ‘Studies’ op de homepage. Verwijzen naar andere centra voor studiedeelname in een DUOS centrum wordt uiteraard gewaardeerd, maar telt niet mee in de weging ‘actieve participatie als DUOS centrum’.

De DUOS criteria zijn tevens vermeld op de website.

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in