Press |

Afhankelijk van China, ook voor medicijnen

Vrijwel iedere dag komen op het DUOS secretariaat of op het Forum vragen over de al dan niet beschikbaarheid van bepaalde medicijnen (waaronder BCG).

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, gaf zondag in het televisieprogramma ‘WNL op Zondag’ in reactie op de uitbraak van het coronavirus in Nederland èèn van de verklaringen voor het tekort, schaarste of zelfs geheel ontbreken van levering van bepaalde medicijnen. ”De wereldeconomie is enorm verweven, we zijn superafhankelijk van China, bijvoorbeeld voor medicijnen. Die verstrengeling zal blijven, maar Europa zal die afhankelijkheid moeten terugschroeven om de eigen positie te verstevigen.’

‘Ik verwacht dat Europa steeds meer eisen zal stellen aan de handel, want je wilt voor je medicijnproductie bijvoorbeeld niet 100% afhankelijk zijn van China,’ aldus De Boer.

Lees het complete artikel ‘We zijn superafhankelijk van China ook voor medicijnen’

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in