Press |

Angst bij kanker

Steeds meer mensen overleven kanker. Toch hebben veel mensen ook na een succesvolle behandeling dagelijks te maken met de gevolgen van de ziekte. Ze zijn bijvoorbeeld bang om opnieuw ziek te worden. Een begrijpelijke angst die niet prettig, maar wel functioneel is. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je alert bent op symptomen. Daarbij motiveert het om gezonder te leven. Sommige mensen zijn echter zo bang, dat het hen beperkt in het dagelijkse leven. Voor deze personen is de angst niet langer functioneel; het werkt ze juist tegen. 

Belemmert uw angst voor de terugkeer van de ziekte u in het dagelijks leven? Heeft u het idee dat u onnodig lijdt onder deze angst? Dan zijn er diverse instituten die een (online) (zelf)hulpprogramma aanbieden.

In eerste instantie is daar het Helen Dowling Instituut (HDI) voor psychische hulp bij (of na) kanker. Binnen het dit instituut wordt informatie gegeven, behandelingen en onderzoeken verricht. Zo is in mei het onderzoek Minder angst na kanker afgerond. Ook heeft het HDI een online zelfhulp platform (momenteel niet bereikbaar, maar binnenkort hopelijk weer wel, kosten 44 euro).

In het Radboudumc vinden regelmatig onderzoeken plaats om kankeroverlevers met angst beter te begeleiden. Stichting DUOS wijdde daar vorig jaar ook een nieuwsbericht aan. Recent onderzocht Marieke van de Wal aan het Radboudumc een nieuwe behandelwijze: Verder Leven met Angst. Deze behandeling helpt mensen met veel angst voor de terugkeer van kanker om dit terug te brengen naar normale proporties. Daarmee verbetert hun kwaliteit van leven. ‘Deze angst en onzekerheid heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en het emotioneel welzijn. Bij 9 tot 30 procent van de patiënten is de angst zo groot dat ze hulp willen. In mijn studie ontwikkelden en testten we een nieuwe behandeling die zich richt op omgaan met verhoogde angst voor terugkerende kanker. Het doel is dat de angst hen uiteindelijk minder beperkt in het dagelijks leven.’ 

Verschil met andere therapieën 

Tijdens de therapie onderzoeken psycholoog en patiënt samen welke gedachten voor de angst zorgen. Zo worden mensen zich bewust van die gedachten om er vervolgens anders mee te leren omgaan. Van de Wal: ‘Vergelijkbare therapieën bestaan al voor andere soorten angst, zoals sociale angst of een spinnenfobie. Maar nog niet voor realistische angst. Daarin verschilt deze therapie van andere therapieën.’

Vroeger kregen mensen van hun psycholoog opdrachten mee naar huis. Dit wordt steeds vaker vervangen door een online omgeving. Zo ook in het onderzoek van Marieke van de Wal: ‘De persoonlijke gesprekken met de psycholoog blijven het belangrijkste element in de therapie, maar een (ondersteunend) deel van de behandeling vindt online plaats. Op een speciale, beveiligde website kunnen mensen thuisopdrachten maken, informatieve video’s bekijken, oefeningen doen, logboeken bijhouden en chatten met hun hulpverlener.’ 

Van de Wal heeft het onderzoek afgerond met mooie resultaten: patiënten die zijn behandeld met de interventie ervaren minder angst dan patiënten die deze behandeling niet hebben gehad en rapporteren daarnaast een betere kwaliteit van leven. De resultaten waren zowel op groepsniveau als voor de individuele patiënten relevant. ‘Daarmee zijn we er echter nog niet. We willen graag weten of de eerste resultaten na langere tijd nog steeds bestaan. Of het effect van de behandeling blijft.’

Meer weten?

•  Het Helen Dowling Instituut (HDI) in Bilthoven helpt mensen met kanker en hun naasten de ziekte emotioneel te verwerken: T 030-252 40 20 of www.hdi.nl. Maar biedt bijvoorbeeld ook een  internettherapie ‘Minder moe bij kanker’ , www. mindermoebijkanker.nl.
•  IPSO is de koepelorganisatie voor instellingen psycho­sociale oncologie: T 06-3882 35 97 of 
www.ipso.nl. Via het invoeren van uw woonplaats in de zoekfunctie krijgt u een overzicht van inloophuizen en psycho-oncologische centra in uw buurt.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in