APA/ENZA Short (mHSPC, 1e lijn)

Per 19 januari 2023 is de belangrijke APA/ENZA short gestart.  De studie onderzoekt of 12 maanden behandeling bij laag volume castratie sensitieve prostaatkanker met eventuele herstart bij nieuwe PSA toename net zo effectief is als doorgaan tot aan progressie. Daarmee kan een langdurige behandeling wellicht worden bekort en daarmee ook de bijwerkingen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid dat met stoppen en herstarten de uiteindelijke periode tot CRPC en Apa/Enza resistentie kan worden verlengd. Aan deze studie zullen naar verwachting 30 centra meedoen, waarvan 20 vandaag starten.  In totaal worden 400 patiënten verdeeld in de 12 maanden (short) groep. De andere groep gaat door tot ziekteprogressie. Het moment van loting tussen kort en lang vindt plaats na 12 maanden behandeling om zo gelijk mogelijke groepen ten tijde van de verdeling te maken. Deze studie is mogelijk dankzij samenwerking en ondersteuning door de zorgverzekeraars.

Inclusiecriteria

 • Laag volume de novo gemetastaseerd prostaatcarcinoom
  • PSMA-PET of conventionele imaging o.b.v. standaard beleid van centrum (amendement)
  • Laesies op PSMA-PET meetellen > op low dose CT dient ook afwijking waarneembaar te zijn
 • Histologische prostaatcarcinoom
 • ADT nog geen ADT
 • ECOG 0,1 of 2
 • Fit voor behandeling

Exclusie criteria

 • Variante histologie (bijvoorbeeld neuro-endocrien, kleincellig)
 • Andere maligniteit in de afgelopen 5 jaar (met uitzonderingen van bepaalde tumortypes)
 • Anti-epileptica of voorgeschiedenis van epilepsie
 • Voorbehandeling voor prostaatkanker

Algemeen contactadres: apa.enzashort@erasmusmc.nl

Deelnemende sites en contactpersonen

Erasmus MC Rotterdam                               Dr. N. Beije
Admitaal de Ruyter Ziekenhuis                     Dr. K.W.J. Hoeben
Amsterdam UMC                                          Prof. dr. A.J.M. van den Eertwegh
Deventer                                                        Dr. A. Imholz
Fransicus Gasthuis & Vlietland                     Dr. P. Hamberg
Maasstad Ziekenhuis                                    Dr. B.C.M. Haberkom
Medisch centrum Leeuwarden                      Dr. B. Rikhof
Medisch Spectrum Twente                           Dr. A.N.M. Wymenga
Noordwest Ziekenhuis                                   Dr. M. Hendriks
UMC Groningen                                            Dr. M. van Kruchten
Wilhelmina Ziekenhuis Assen                       Dr. P. Nieboer
Rode Kruis Ziekenhuis                                  Dr. R. Rietbroek
Catharina Ziekenhuis                                    Dr. L.J.C. van Warmerdam
HagaZiekenhuis                                             Dr. D. Houtsma
VieCuri Medisch Centrum                             Dr. P. Rutten-Werner
Meander MC Amersfoort                              Dr. J.M. van Dodewaard-de Jong
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis                   Dr. D.M. Somford
Bravis ziekenhuis                                           Dr. S. Boudewijns
Treant                                                            Dr. M.Pijffers
Ziekenhuisgroep Twente                               Dr. L. Oving
Maastricht UMC                                            Dr. T.M.A. Kerkhofs

 

Sites die later worden toegevoegd:

Rijnstate

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Antonius

Laurentius.