Press |

AURIMPCA-2 gesloten

De studie is per 1 januari 2020 gesloten wegens het behalen van het benodigde aantal patienten (111). De studie AURIMPCA-2 beoogt patiënten met ossaal gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom die behandeld gaan worden met radium-223 prospectief te evalueren. De AURIMPCA-2 studie is een vervolg op de retrospectieve AURIMPCA-1 studie, waarvan de resultaten gepresenteerd zijn tijdens het DUOS jaarsymposium op 9-12-2016.

Doel van deze studie is het vinden van predictieve variabelen die voorspellend zijn voor overleving in deze patiëntengroep. Daarnaast wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht middels diverse, niet eerder geteste, vragenlijsten. De studie is volgens de onderzoekers, een goede opvolger van de ROTOR registry, die inmiddels is afgerond.

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:

  1. Castratieresisent prostaatcarcinoom volgens de EAU definitie (2018), met een gemeten testosteron waarde < 1.7 nmol/L (< 50 ng/dL)
  2. Absoluut neutrofielen getal ≥ 1.5 x 109/L, trombocyten ≥ 100 x 109/L en Hemogobline gehalte ≥ 6.2 mmol/L
  3. Bereidheid van de patiënt om deel te nemen aan deze studie en bereidheid tot in het invullen van de vragenlijsten

De belangrijkste exclusiecriteria zijn:

  1. Aanwezigheid van viscerale metastasen en/of lymfekliermetastasen >3 cm in diameter, in beeld gebracht middels CT van thorax/abdomen. Deze CT scan mag maximaal drie maanden voorafgaand aan radium-223 therapie verricht zijn
  2. Aanwezigheid van een tweede kankertype, met uitzondering van basaalcelcarcinoom van de huid en laaggradig oppervlakkig blaascarcinoom
  3. Gelijktiijdige behandeling met abirateron, enzalutamide, ketoconazol, diethylstilbestrol, chemotherapie, immunotherapie en andere radioactieve geneesmiddelen zoals strontium-89, rhenium-188-HEDP of samarium-153

De 12 participerende centra zijn:

Radboudumc DUOS Winald Gerritsen
CWZ DUOS Jean-Paul van Basten
JBZ Tineke Smilde
UMC Groningen DUOS Annemarie Leliveld-Kors
MC Leeuwarden Dick van Schelven
Zuyderland MC DUOS Franchette van de Berkmortel
Catharina ziekenhuis Dirk Wyndaele
Rijnstate ziekenhuis Arnhem DUOS Wim Oyen
ZGT Hengelo-Almelo DUOS Irma Oving
Reinier de Graaf ziekenhuis Delft Addy van de Luijtgaarden
Bravis ziekenhuis Roosendaal Frederiek Terheggen
Westfriesgasthuis Hoorn Reiny Kooistra

 

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in