Press |

Belemmeringen dure kankergeneesmiddelen

Dankzij wetenschappelijk onderzoek komen er steeds meer nieuwe geneesmiddelen tegen kanker op de markt. Het aantal nieuwe kankerpatiënten en het aantal nieuwe geneesmiddelen stijgt. In combinatie met de extreem hoge prijzen die de farmaceutische industrie vraagt voor hun medicijnen zorgt dit voor knelpunten in het ziekenhuisbudget.

KWF wil voorkomen dat innovatieve geneesmiddelen niet kunnen worden voorgeschreven omdat er niet genoeg geld is. Patiënten moeten er 100% op kunnen vertrouwen dat de arts in zijn behandelkeuzes het belang van de patiënt volledig centraal stelt. Ongeacht de regio waar de patiënt woont of het ziekenhuis waar hij naartoe gaat. Het is onbespreekbaar dat een arts in de spreekkamer geneesmiddelen op basis van financiële overwegingen niet kan voorschrijven.

Minister Schippers van VWS heeft artsen, verzekeraars, patiënten en KWF gevraagd actief te zoeken naar oplossingsrichtingen voor deze voor de patiënt dringende problematiek. De opdracht was inzicht te geven in de huidige belemmeringen die artsen ervaren om (dure) kankermedicijnen voor te schrijven en advies te geven hoe deze belemmeringen opgelost kunnen worden.

Advies werkgroep Dure Kankergeneesmiddelen 

Op 2 juli presenteerde de werkgroep het advies ‘effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’ aan minister Schippers. De uitwerking van de opdracht van de minister. Om gelijke beschikbaarheid van dure geneesmiddelen tegen kanker te waarborgen, nu en in de toekomst, komt de werkgroep in dit advies met drie hoofdaanbevelingen:

  1. De toegang tot dure geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt. Transparantie waar welke behandeling gegeven wordt is daarbij een randvoorwaarde. Ook is het noodzakelijk op korte termijn een apart macro-financieel kader in te richten voor dure geneesmiddelen met geoormerkt geld. Het veld moet gepast en doelmatig voorschrijven.
  2. Tevens moet de prijs van geneesmiddelen omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vragen tegen een maatschappelijk aanvaardbare ROI. De overheid kan slim onderhandelen en inkopen. Inzet van alternatieven moet worden onderzocht en gestimuleerd.
  3. De problemen rondom de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen zijn zeer ingewikkeld en zeer divers. Daarom adviseert de werkgroep om een regiehouder aan te wijzen. Het is essentieel dat iemand de verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie en borging van de implementatie van de adviezen zodat krachten gebundeld kunnen worden. 

In juni 2014 werd het rapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’ gepubliceerd dat een aantal knelpunten in de toegankelijkheid in de ‘nabije toekomst’ noemde. Amper een jaar na het verschijnen van dit rapport bleek deze ‘nabije toekomst’ reeds bereikt te zijn. Kortom: de urgentie neemt zeer sterk toe.

Meer op Stichting DUOS

Het item geld en kankergeneesmiddelen komt regelmatig terug op de DUOS site. Niet alleen in Nederland is dit een issue, maar wereldwijd.

Lees onder meer:

Atezolizumab te duur voor ‘routine use’ in Engeland

Prostaatkankerscreening bij 70-plussers

Dosering kankermedicijnen kan soms omlaag

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected