Press |

Besluitvorming bij CRPC

Een van de DUOS leden (Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis) vraagt medewerking van oncologen, urologen en oncologieverpleegkundigen aan een vragenlijst omtrent de besluitvorming bij CRPC.

De afgelopen jaren is het aantal levensverlengende behandelingen voor castratie-resistente prostaatkanker (CRPC) fors toegenomen. Bij gebrek aan gerandomiseerde klinische trials, waarbij de behandelingen direct met elkaar worden vergeleken, is een goede plaatsbepaling van de diverse behandelingen nog altijd onderwerp van discussie. Er moeten afwegingen worden gemaakt tussen het effect van de behandeling op zowel de kwaliteit van leven als ook het effect op de levensverwachting.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop men patiënten het beste kan helpen kiezen tussen de mogelijke behandelopties. Hierbij willen wij graag gebruik maken van de expertise van oncologen, urologen en oncologieverpleegkundigen, als belangrijke ervaringsspecialisten op het gebied van patiëntenzorg rondom CRPC patiënten. Daarom wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een kort vragenlijstonderzoek.

De vragenlijst is eerder al verspreid onder urologen en oncologen. Indien u de vragenlijst al heeft ingevuld hoeft u deze niet nogmaals in te vullen. 

De titel van de vragenlijst is:

‘Expert Opinion on Clinical Decision Making in CRPC patients ‘

Om aan het vragenlijstonderzoek deel te nemen kunt u op onderstaande link klikken.

https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/crpc/ls/index.php/371916?lang=nl

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten.

Uw antwoorden zijn anoniem.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname​

Drs. Isabel de Angst

Arts-onderzoeker Urologie

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis / Erasmus MC

Mede namens,

Dr. P.J.M. Kil

Uroloog Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in