Press |

Bestraling van oligometastasen bij prostaatkanker

Heeft u vragen over uw ziekte (prostaatkanker, blaaskanker of zaadbalkanker) of over uw behandeling? DUOS heeft sinds drie jaar een drukbezocht Forum waarop u veel vragen en antwoorden vindt. Af en toe plaatsen we een -veelvoorkomende- Forumvraag in de schijnwerper zoals deze vraag van Reynoud over bestraling van oligometastasen bij prostaatkanker.

Forumvraag van Reynoud

Onder behandeling van Zoladex en Xtandi stijgt mijn PSA. (ca 4) Een recente psma PET scan laat drie tumoren zien” 1. Vergrote lymfeklier langs de aortaboog 2,8 x 2,6 cm en 2. In linker hilus op LDCT niet goed afgrensbaar.
3. Longen: In kleine nodus 0,7 cm paramediastinaal in linker bovekwab”
Stereotactische bestraling werd overwogen maar niet ‘mogelijk c.q. niet wenselijk’ geacht door de radiotherapeut gezien de locatie van de tumoren. De lutetium PSMA behandeling wordt nog beschouwd als “schieten met een kanon op een mug”.
Ik ben nu gestopt met Xtandi en ik kreeg voor twee maanden proef Prednison 10 mg per dag voorgeschreven. Dat zou de tumorgroei waarschijnlijk ook kunnen tegenhouden. Erg geruststellen vind ik dit niet. Ik vernam dat er in het Amsterdam VU een specialist is die met het Meridian bestralingsapparaat werkt. Verder vernam ik dat in mijn geval van oligometastasering protonen bestraling (Groningen) ook een optie zou kunnen zijn.

Graag advies.

 

Het antwoord van DUOS-voorzitter prof. dr. Ronald de Wit luidt als volgt:

Beste Reynoud,

Het is niet waarschijnlijk dat een specifiek apparaat of protonen een rol spelen in het hier wel of niet zinvol bestralen. Het is meer de insteek van een behandelteam of iets wel of niet haalbaar wordt gevonden. Drie uitzaaiingen, waaronder een op afstand (long) in de setting van castratieresistentie, zal vrijwel overal als een brug te ver worden geduid.

Natuurlijk is er wel enig verschil in optiek denkbaar tussen behandelteams in verschillende centra; de een is meer behoudend dan de ander, maar als u daarover twijfelt, kunt u ook uw bestralingsarts of oncoloog vragen uw specifieke situatie een keer voor te leggen aan een collega in een ander centrum.

Voorop staat echter dat wat je ziet, vrijwel altijd minder is dan wat er werkelijk speelt. Kleine uitzaaiingen van enkele millimeters worden ook door PSMA PET niet gedetecteerd, maar bevatten wel al tienduizenden tumorcellen. Daarom weten we uit ervaring dat meestal binnen een jaar na stereotactische bestraling van 2 of 3 zichtbare uitzaaiingen er elders al weer plekjes zichtbaar worden. De vraag is dan of alles voor niets is geweest en dat hangt dan ook weer deels af van de belasting die een dergelijke intensieve bestraling betekent voor de omliggende weefsels. Een klier van 3 cm is al fors, een klier die niet goed afgrensbaar is, zal evenmin makkelijk te bestralen zijn en een longuitzaaiing is ook niet altijd eenvoudig en de locatie die u noemt kan ook neveneffecten geven. Het is aan te raden uw scans en ziektegeschiedenis een keer aan een collega voor te leggen, dat gebeurt vaker en is gebruikelijker dan veel patiënten denken.

Deze Forumvraag werd gesteld in de rubriek Prostaatkanker – Second Opinion.

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in