Press |

Blaaskanker studies: 2 patienten vertellen

Vandaag is de presentatie van een nieuwe DUOS-film op het DUOS YouTube kanaal waarin 2 blaaskanker patiënten vertellen over hun ervaringen met studie deelname.

 

Frank Bruining (59) is in 2018 gediagnosticeerd met niet-spierinvasieve blaaskanker. Na 9 BCG blaasspoelingen heeft hij nog altijd urotheelcelcarcinoom en carcinoma in situ (CIS). In april 2019 start hij met de studie Keynote 57 (immuuntherapie pembrolizumab). Na 3 maanden is zijn blaas rustig en CIS verdwenen. In oktober 2020 is er nog steeds sprake van volledige remissie met bij scopie normaal blaasslijmvlies en geen klachten van immuuntherapie.

 

Antonius Bransen (75) is in 2014 gediagnosticeerd met naar longen en botten uitgezaaide blaaskanker na eerder te zijn behandeld met neoadjuvante chemotherapie en blaasverwijdering. Ziektetoename na hervatting chemotherapie. In juni 2015 gestart in studie Keynote 45 (loting chemo en immuuntherapie pembrolizumab). Ingeloot voor immuuntherapie en 2 jaar behandeld. Resultaat: volledig verdwijnen van de uitzaaiingen op CT-scan. 3 jaar na het stoppen van de immuuntherapie is hij nog steeds klachtenvrij en zonder tekenen van ziekte.

 

De behandelend internist-oncoloog van de heer Bruining en de heer Bransen, prof. dr. Ronald de Wit, Erasmusmc Kankerinstituut en tevens voorzitter van DUOS, geeft uitleg, onder meer over de blaaskankerstudies binnen DUOS. Kijk naar ‘Als ik niet aan de studie had meegedaan, was ik er nu niet meer geweest.’ Blaaskankerstudies Stichting DUOS.

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in