Press |

Blaascarcinoom

cat-blaaskankerBlaaskanker (blaascarcinoom) komt steeds vaker voor in Nederland. Per jaar worden ongeveer 6.000 nieuwe patiënten geregistreerd, van wie een kwart overlijdt aan deze tumor. Bij mannen komt blaaskanker zeker 3 tot 4 keer vaker voor dan bij vrouwen. Wereldwijd staat blaaskanker op de 9de plaats van veelvoorkomende kankers. In de geindustraliseerde landen, waaronder Europa en Noord-Amerika is de incidentie van blaaskanker hoger. Zo staat in de US  blaaskanker op de 6de plaats van veelvoorkomende kankers (na borst, long, prostaat, darm en melanoom).

Wat | Behandeling | Studies


Wat is blaaskanker?

Blaascarcinoom komt doorgaans voor boven het 60e levensjaar en komt vaak aan het licht door bloed in de urine (hematurie). Een of enkele malen bloedplassen zonder pijn wordt vaak onterecht genegeerd. Soms geeft blaaskanker aandrangklachten.

Risicofactoren voor blaaskanker zijn: allereerst roken. Daarnaast blootstelling aan bepaalde chemicaliën (aromatische amines) die in de verfindustrie en dakdekking worden gebruikt. Verder uitwendige bestraling van darm- of prostaattumoren en chronische urineweginfecties. Ook is er een erfelijke component: als 2 of meer eerstegraads familieleden de diagnose blaaskanker hebben gekregen, is er een verhoogd risico op blaaskanker. Tot slot geldt voor vele kankers, en ook voor blaaskanker: leeftijd. Hoe ouder, hoe meer kans op kanker.

Op de polikliniek Urologie kan men in de blaas kijken (cystoscopie). Een diagnose kan gesteld worden door weefsel uit de blaas te onderzoeken.

Blaaskanker bestaat grofweg uit twee verschillende vormen, die een verschillend verloop en een verschillende behandeling hebben.

De meest voorkomende vorm is het oppervlakkige (niet-spierinvasieve) blaascarcinoom, vaak aangeduid als poliep. Dit type bevindt zich aan de oppervlakte van de blaaswandbekleding (het urotheel), en geeft gewoonlijk geen uitzaaiingen.

Wat | Behandeling | Studies


blaaskankerBehandeling niet-spierinvasieve blaastumor

De meest toegepaste behandeling bij een niet-spierinvasieve blaastumor zijn:

 

  • transurethrale resectie (TUR)
  • blaasspoeling (blaasinstallatie)
  • laserbehandeling

Behandeling spierinvasieve blaastumor

In een aantal gevallen groeit blaaskanker naar de diepere (spier) lagen van de blaas. Dit wordt spierinvasief blaaskanker genoemd en deze vorm kan uitzaaiingen geven.

De meest toegepaste behandelingen bij een spierinvasieve blaastumor zijn:

  • operatie, tegenwoordig veelal voorafgegaan door een behandeling met 3 of 4 kuren chemotherapie
  • bestraling (uitwendig en inwendig), ook veelal voorafgegaan door chemotherapie (IDEM)

Als blaaskanker is uitgezaaid naar lymfeklieren buiten het kleine bekken (en daarmee niet meer volledig kan worden verwijderd), of als de kanker naar organen (meestal long, lever of bot), is uitgezaaid, is genezing niet meer mogelijk. Wel kan met chemotherapie het leven worden verlengd.

Indien de ziekte beperkt is tot blaas en lymfeklieren, kan de levensverwachting meerdere jaren betreffen. Bij uitzaaiingen in organen is de winst in overleving beperkter.

De meest gebruikelijke behandeling is een combinatie van twee middelen; cisplatine en gemcitabine, kuren die eens per 3 weken worden gegeven. Als de ziekte toeneemt of terugkeert na een behandeling met cisplatine en gemcitabine is er op dit moment nog geen standaard vervolg (tweede lijns behandeling).

DUOS heeft in oktober 2018 een financiële ondersteuning verstrekt aan de studie ‘Genoom data en analyse van uitgezaaide tumoren: een cruciale stap voor gepersonaliseerde blaaskanker behandeling.’ Urotheliale kankers worden gekenmerkt door hoge aantallen mutaties in het DNA, maar welke mutaties belangrijk zijn in de verschillende stadia van de ziekte en welke voorspellend zijn voor respons op behandeling is vaak onbekend. Binnen de studie wil men de moleculaire mechanismes in kaart brengen die belangrijk zijn in de gemetastaseerde setting van blaaskanker. Tevens: predictieve biomarkers voor systeemtherapie en potentiële targets voor bestaande en nieuwe therapieën identificeren.

Wat | Behandeling | Studies


Studies blaaskanker

Binnen DUOS zijn tien blaaskankerstudies geopend:

Houd wijzigingen in de gaten via de homepage www.stichtingduos.nl onder ‘studies’ en via de iedere vrijdag verschijnende nieuwsbrief.

Deelname aan een studie bij Stichting DUOS

Deelname aan een onderzoekbehandeling is altijd gebonden aan specifieke voorwaarden die in het studieprotocol zijn vastgelegd. Belangrijke onderdelen daarvan zijn minimale eisen aan conditie van de patiënt en orgaanfuncties (levertesten, nierfunctie en bloedgehalte). U vindt het protocol en de in- en exclusie criteria bij de beschrijving van de studies. Tevens treft u hier de lijst met deelnemende ziekenhuizen en contactpersonen. Oriënteer u eerst via de website voordat u vragen stelt. Wilt u desondanks meer informatie dan kan dat via info [at] stichtingduos.nl.

In de loop van 2013 zijn twee werkgroepen binnen DUOS opgericht: de werkgroep niet-spierinvasieve en spierinvasieve blaaskanker. Binnen deze werkgroepen worden momenteel diverse studievoorstellen besproken.

De KWF kankerbestrijding en het Blaaskankercentrum van de Erasmus MC bieden ook informatie over blaaskanker.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in