Press |

Blaaskankerstudie LEAP-011: wat wordt onderzocht en hoe verloopt het?

De blaaskankerstudie LEAP-011 (MK7902-11) studie is een fase III, dubbelblind gerandomiseerde studie waarin de effectiviteit en veiligheid wordt vergeleken tussen Pembrolizumab plus Lenvatinib versus Pembrolizumab plus Placebo als eerstelijns behandeling van gevorderd of gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom. Dit voor patiënten die cisplatinum niet kunnen verdragen en een hoge PD-L1 expressie (CPS≥10) hebben en voor patiënten die geen enkele platinabevattende chemotherapie kunnen verdragen ongeacht PD-L1 expressie.

Het doel van de studie is om de effectivteit en de veiligheid te vergelijken tussen beide armen met als primaire eindpunten Progression Free Survival (PFS) en Overall Survival (OS). Het betreft een wereldwijde studie met in totaal 694 patiënten, waarvan naar schatting ~35 patiënten vanuit Nederlandse centra zullen deelnemen.

De deelnemende ziekenhuizen en de contactpersonen.

Verdere informatie over de studie en in- en exclusiecriteria zijn te vinden in: het nieuwsbericht over LEAP-011 ‘Immunotherapie bij blaaskanker, studie LEAP-011′

Wilt u weten hoe het onderzoek verloopt? Bent u geinteresseerd in de werking van pembrolizumab en lenvatinib? Lees dan de informatieve brochure over deze studie.

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in