Press |

Blaasspoeling bij niet-spierinvasieve blaaskanker kan beter

De blaasspoeling met anti-kankermedicijnen, die patiënten met beginnende blaaskanker krijgen, laat ruimte voor verbetering. Dat schrijft Hans van Valenberg in zijn proefschrift. Tijdens zijn promotietraject onderzocht hij methoden om de blaasspoeling bij niet-spierinvasieve blaaskanker te verbeteren.

Blaaskanker is met 6500 nieuwe gevallen per jaar één van de meest voorkomende kankersoorten. Bij verdenking op deze soort kanker kijkt de arts naar kwaadaardige cellen in de urine, en wordt een scopie van de blaas gedaan. Als er daadwerkelijk sprake is van blaaskanker, wordt een deel van de tumor verwijderd om te bepalen hoe ver de tumor in de blaaswand is doorgegroeid. Aan de hand daarvan bepaalt de behandelaar het beleid: als sprake is van doorgroei in de spierlaag, moet de hele blaas worden weggehaald. Maar is de tumor niet doorgegroeid, dan volstaat weghalen van de tumor en nabehandeling met blaasspoelingen met medicijnen.

Die behandeling bij niet-spierinvasieve blaaskanker laat ruimte voor verbetering. “Ondanks aanvullende behandelingen met blaasspoelingen is bij meer dan de helft van de patiënten sprake van terugkerende ziekte”, zegt Hans van Valenberg. Hij deed tijdens zijn promotietraject onderzoek naar de effectiviteit van mogelijk nieuwe behandelopties. “Bij tot wel een vijfde van de patiënten groeit de tumor alsnog door, ondanks de blaasspoelingen. De blaas moet dan alsnog worden verwijderd.” Dat is een ingrijpende operatie met veel consequenties voor de patiënt.

Lees verder ‘Behandeling bij beginnende blaaskanker kan beter’

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in