Press |

Botfracturen en hormonale middelen bij prostaatkanker

Sinds het bekend worden van een hogere frequentie van botfracturen door toevoeging van abiraterone aan Radium223 in de ERA223 studie, zie Addition of radium-223 to abiraterone acetate and prednisone or prednisolone in patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastases (ERA 223): a randomised, double-blind, placebocontrolled, phase 3 trial’ in The Lancet Oncology, is er veel analyse verricht naar het effect van de nieuwere hormonale middelen -Androgeen Receptor Targeted Agents (ARTA), zoals abiraterone, enzalutamide en apalutamide. Onderzocht werd onder meer  de relatie tussen het gebruik van deze middelen en de incidentie, met name het vaker voorkomen van fracturen. Alles tezamen nemend leidt het gebruik van deze hormonale middelen tot een hogere frequentie van fracturen .

Ook in de EORTC studie, gepresenteerd door Bertrand Tombal, tijdens ASCO 2019, bleek een hogere incidentie van fracturen bij de combinatie van enzalutamide en Radium223 (zie afbeelding).

Bone-protecting agent

Nadat de data van ERA-223 bekend werden, is een amendement aan de toen nog in volle gang zijnde studie togevoegd waarbij alle patienten  tevens werden behandeld met een “bone-protecting agent“ (meest bekend en gebruikt zoledroninezuur en denosumab). Bij nadere analyse is gebleken dat deze toevoeging uiterst nuttig is; na invoering van het amendement werden geen fracturen meer waargenomen.

Behandeling met chemotherapie leidt niet tot een hogere frequentie van fracturen. Behandeling met een bone-protecting agent heeft daar ook geen beschermend effect aangetoond.  De eerste grote DUOS studie (NePro) onderzocht de toevoeging van risedroninezuur aan docetaxel en de toevoeging leidde niet tot beter anti-tumoreffect, niet tot minder pijn en evenmin tot minder breuken, zie ook: ‘Randomised phase II/III study of docetaxel with or without risedronate in patients with metastatic Castration Resistant Prostate Cancer (CRPC), the Netherlands Prostate Study (NePro)’ in European Journal of Cancer.

Naar aanleiding van deze studie zijn we in Nederland terughoudend geweest met gebruik van deze bone-protecting agents, zeker indien er tegelijk effectieve anti-tumortherapie werd ingezet. Gebruik van bone-protecting agents heeft immers ook weer als nadeel dat bij langer gebruik, met name langer dan 2 jaar, er ook weer bijwerkingen ontstaan, waarvan ( ernstige) kaakproblemen het bekendst zijn.

De nieuwe studie uitkomsten gepresenteerd tijdens ASCO 2019 maken echter duidelijk dat we bij gebruik van de nieuwe generatie hormonale middelen (ARTA) beter wel tegelijk een bone-protecting agent kunnen inzetten.

Prof. dr. Ronald de Wit, internist-oncoloog ErasmusMC Kankerinstituut en voorzitter DUOS.

Meer op DUOS

Botgezondheid bij prostaatkanker

 

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in