Press |

CA209-901 (blaas, 1e lijn)

Sinds 1 juni 2017 is de CA209-901 studie bij gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom gestart in Nederland. Vier sites zijn open. Te weten: AVL (contactpersoon dr. M. van der Heijden) en UMCG, verder  niet- DUOS ziekenhuizen: MC Leeuwarden en MC Twente. In deze studie wordt de combinatie ipilimumab/nivolumab vergeleken met standaard chemotherapie in de eerste lijn, bij gemetastaseerd UC. De volledige titel van de studie is: “A Phase 3, Open-label, Randomized Study of Nivolumab Combined with Ipilimumab versus Standard of Care Chemotherapy in Participants with Previously Untreated Unresectable or Metastatic Urothelial Cancer”. De studie zal in 2018 nog geopend zijn.

De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

 

Inclusie Criteria

  • Gemetastaseerd of inoperabel urotheelcel kanker (blaas of overige urinewegen)
  • Ten minste 1 meetbare afwijking
  • Geen eerdere systemische chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte

 

Exclusie Criteria

  • Patiënten voor wie curatieve behandeling nog mogelijk is
  • Actieve hersen- of leptomeningeale uitzaaiingen
  • Actieve, bekende of verdenking op autoimmuun ziekte
  • Eerdere behandeling met anti-PD1, anti-PDL1, anti-PDL2, anti-CD137, of anti-CTLA4 antibody, of andere antibody of middel gericht op T-cellen

Voor meer informatie over deze of andere studies: info@stichtingduos.nl

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in