Press |

CABA-V7 (mCRPC, 2de lijn)

Na chemotherapie met docetaxel zijn er momenteel meerdere behandelopties. De belangrijkste zijn enzalutamide (enza), abiraterone (abi) en cabazitaxel. Om de juiste volgorde van behandeling bij mCRPC patiënten te bepalen, is meer  kennis nodig  van zowel tumoreigenschappen als patiënten-karakteristieken. Dit brengt  een logische, patiënt specifieke, keuze dichterbij.

Wat is AR-V7?

Androgeen receptor splice varianten (AR-Vs) zijn genetische variaties van de androgeen receptor die ontstaan in castratie-resistente tumoren, mogelijk tijdens behandeling, waardoor continue activatie van de androgeen receptor ontstaat. Een specifieke splice variant, AR-V7, blijkt een belangrijk onderdeel van  resistentie tegen androgeen-receptor targeted therapy (enza/abi). Door middel van  een simpele bloedafname kunnen bij ongeveer 40% van de prostaatkankerpatiënten tumorcellen (CTC’s) worden geïsoleerd waarop de aanwezigheid van deze AR-V7 bepaald  kan worden.

Bij eerste onderzoek  lijken  AR-V7 positieve patiënten een sterk verminderde responskans op enzalutamide en abiraterone te hebben, maar niet op cabazitaxel therapie.  In de studie CABA V7 willen we vaststellen  of de aanwezigheid van AR-V7 bij patiënten met mCRPC die behandeld worden met cabazitaxel invloed heeft op de PSA respons.

Wie kunnen deelnemen?

Er is vanuit patiënten veel vraag naar deze studie. Wie kunnen deelnemen?

U komt in aanmerking voor de studie wanneer u gediagnosticeerd bent met castratie-resistent prostaatkanker, waarbij u eerder therapie met docetaxel (chemotherapie) hebt gehad, maar waarbij de ziekte nu progressief is. U mag daarnaast ook eerder behandeld zijn met abiraterone óf enzalutamide (beide hormoontherapie), maar eerdere behandeling met cabazitaxel is niet toegestaan. Op het moment van deelname zal de behandeling met hormooninjecties moeten doorgaan of moet u een chirurgische castratie in het verleden hebben gehad. U moet in redelijke conditie zijn met adequate bloedwaardes (Hb, thrombocyten, neutrofielen, bilirubine). Dat laatste kan in het ziekenhuis worden onderzocht, tezamen met de laatste paar andere criteria waaraan u moet voldoen.

Deelnemende DUOS ziekenhuizen Contactpersoon
Erasmus MC, Rotterdam B. Belderbos
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam P. Hamberg
Maasstad ziekenhuis, Rotterdam B. Haberkorn
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg A. Coumou
Groene Hart ziekenhuis, Gouda W. van der Deurne
Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Vlissingen/Goes H. van Halteren
Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft A. van de Luijtgaarden. Opening binnenkort
Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen R. Somford, Opening binnenkort
 MCH Haaglanden, Den Haag H. Helgason

Bij vragen over het onderzoek en de studie kunt u contact opnemen met dr. Bodine Belderbos, b.belderbos@erasmusmc.nl.

Wilt u als patiënt meer informatie, voer dan CABA-V7 in bij uw zoekopdracht op de homepage.

Wilt u als arts meer informatie, log dan in op het besloten deel en kijk bij nieuwsbericht 25 feb. 2017.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in