Cabadaro (gesloten)

De CABADARO studie is een geneesmiddelstudie naar de wisselwerking tussen cabazitaxel chemotherapie en darolutamide bij uitgezaaide prostaatkanker. Darolutamide is een nieuw medicijn met antiandrogene werking. Preklinische studies laten een hogere werkzaamheid zien van combinatiebehandeling met chemotherapie en een antiandrogeen ten opzichte van behandeling met één van beide middelen.

Het doel  van deze studie is om zo’n combinatiebehandeling verder te onderzoeken. Er wordt onderzocht of de concentratie van cabazitaxel in het bloed wordt beïnvloed door gelijktijdig gebruik van darolutamide.

Patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker, die behandeld worden met cabazitaxel kunnen deelnemen aan de studie. Zij zullen gedurende 12 weken darolutamide tabletten innemen, als toevoeging aan de lopende behandeling met cabazitaxel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar of  communicatie@stichtingduos.nl, Meer informatie ook via trialregister, trial 8611.

Deelnemende DUOS-ziekenhuizen:

Erasmus MC: prof. R. de Wit

Franciscus Gasthuis & Vlietland: dr. P. Hamberg

Maasstad Ziekenhuis: dr. B. Haberkorn