Press |

CAPRI, de eerste resultaten gepubliceerd

In het observationele CAPRI register worden de behandeluitkomsten van CRPC patiënten in 20 Nederlandse ziekenhuizen geregistreerd. Het manuscript met de resultaten van 1524 patiënten die gediagnosticeerd werden met CRPC in de jaren 2010 tot 2013 en gevolgd zijn tot maart 2015, is vooruitlopend op publicatie in European Urology Focus online beschikbaar.

Verschil ‘dagelijkse praktijk’ en trial patiënten

De prognostische factoren van patiënten die uiteindelijk in 1 of meer klinische trials werden behandeld, verschilden op het moment van vaststellen van CRPC al van patiënten die niet in trials werden behandeld. Ook werden deze patiënten intensiever behandeld dan de ‘dagelijkse praktijk’ patiënten. Hoewel een langere mediane overleving werd geobserveerd voor de trial-patiënten, verdween dit overlevingsvoordeel na correctie voor de verschillen in prognostische factoren en behandelintensiteit. Het is daarom belangrijk om de uitkomsten van klinische trials zorgvuldig te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Andere opvallende observaties waren dat de mediane CRPC patiënt 75 jaar is bij diagnose en de mediane totale overleving voor alle patiënten 26 maanden. Chemotherapie werd bij 46% van de patiënten voorgeschreven en 15% van de patiënten kreeg geen enkele behandeling.

Lees: Differences in Trial and Real-world Populations in the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry  (klik op Science Direct) in European Urology Focus

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in