Press |

Chemoradiatie bij peniskanker (gesloten)

Peniskanker is een kwaadaardige woekering van huidcellen in de penis. Het is een zeldzame aandoening die ongeveer 140 maal per jaar voorkomt in Nederland en dan vooral bij mannen boven de 50 jaar, van wie de voorhuid niet kan worden teruggetrokken over de eikel. De kanker ontwikkelt zich verscholen achter de voorhuid. Roken, chronische ontstekingen en het Humane Papiloma Virus (HPV) kunnen van invloed zijn op het ontstaan van peniskanker. Wie peniskanker heeft, kan last hebben van zichtbare en voelbare afwijkingen en afscheiding.

Betere behandeling bij kliermetastasen

Sinds de jaren negentig is een halvering van de mortaliteit bereikt. De prognose van met name patiënten met uitgebreide kliermetastasen is echter nog teleurstellend, en dat is de reden dat voor deze groep patiënten een betere behandeling nodig is.

Een eerdere studie (2008- 2012) waarin 26 inoperabele patiënten werden behandeld met een neoadjuvante behandeling met taxanen (TPF) als behandeling voor gevorderd peniscarcinoom leverde een onbevredigend resultaat op. Vanwege toxiciteit en progressie lukte het slechts bij 40% om de chemotherapie zoals gepland te geven. De behandeling gaf bij een aantal patiënten een respons (2 complete responsen, 9 partiële responsen), maar bij 14 van de 26 patiënten was sprake van ofwel stabiele ziekte of progressieve ziekte. Omdat de chemotherapie niet bracht wat werd gehoopt, is momenteel binnen het AvL een studie van start gegaan waarin behandeling met chemoradiatie (SIB-IMRT gecombineerd met mitomycine en capecitabine) zal worden onderzocht. Voor meer informatie: info@stichtingduos.nl of het Antoni van Leeuwenhoek 020 512 9111 (contact dr. Floris Pos).

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in