Press |

CirGuidance gesloten

In de CirGuidance studie wordt onderzocht of circulerende tumor cellen (CTC’s) leidend kunnen zijn voor de beslissing om wel of geen neo-adjuvante chemotherapie te geven voorafgaand aan radicale chirurgie bij patiënten met spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas. De hypothese is dat patiënten die geen CTC’s detecteerbaar hebben een dermate goede prognose hebben dat het gerechtvaardigd is om  neo-adjuvante chemotherapie achterwege te laten.

Sinds deze week zijn er 320 patiënten geïncludeerd in de CirGuidance studie en daarmee is de inclusie voltooid! De aankomende weken willen wij alle geïncludeerde patiënten nalopen om te zien of er aan de in- en exclusiecriteria is voldaan en of we voldoende eligible patiënten hebben voor een betrouwbare berekening van het primaire eindpunt, namelijk de 2-jaars algehele overleving in CTC-negatieve patiënten van 75% ±5. Hierbij willen we graag een beroep op alle deelnemende centra doen om alle baseline data op korte termijn in te vullen.

Via deze weg willen we alle deelnemende centra en patiënten hartelijk danken voor hun bijdrage en we hopen binnenkort de eerste resultaten te kunnen presenteren!

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in