Press |

Conclusie levenskwaliteit bij Europese prostaatkankerpatienten EUPROMS

Europa UOMO is de organisatie waar 27 Europese patiëntenorganisaties voor mannen met prostaatkanker bij zijn aangesloten, waaronder de Nederlandse patiëntenvereniging, de Prostaatkankerstichting (PKS).

In 2019 heeft Europa UOMO het initiatief genomen tot een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van leven van mannen met prostaatkanker. De PKS heeft destijds deelname aan het onderzoek actief gepromoot en dat heeft ertoe geleid dat niet minder dan 244 Nederlandse patiënten hebben meegedaan aan het onderzoek.

Eind vorig jaar zijn de resultaten van het onderzoek op de PKS-website gepubliceerd en inmiddels is er een booklet verschenen met een toegankelijke samenvatting van Euproms (Europa UOMO Patient Reported Outcome Study).

Het was geen verrassing dat de best gerapporteerde kwaliteit van leven kwam van de groep patiënten bij wie prostaatkanker in een vroeg, nog te genezen stadium ontdekt is. Hiermee wordt het belang van vroege opsporing nog maar weer eens benadrukt. U leest verder in het rapport de resultaten van het onderzoek met betrekking tot onder meer seksueel functioneren en incontinentie.

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in