Press |

Contact

Secretariaat Stichting DUOS (tevens postadres)

Postbus 485

3720 AL Bilthoven

Tel.: +31 6 51 79 21 68

info@stichtingduos.nl

 

Bezoekadres voorzitter

Prof. dr. R. de Wit (Voorzitter/Chairman)

Erasmus MC Kanker Instituut, Secretariaat Interne Oncologie NT-5

Dr. Molewaterplein 40

3015 GD Rotterdam

 

Communicatie

Tel: +31 6 517 921 68

communicatie@stichtingduos.nl

 

Facts Stichting DUOS

KvK 534 326 73

RABO bank, Rotterdam

IBAN NL56RABO0162 34 62 98

BIC RABONL2U

RSIN 850 877 866

 

ANBI status
Stichting DUOS heeft de ANBI status

DUOS heeft de ANBI status. Dankzij deze status is DUOS vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en krijgen DUOS donateurs giftenaftrek over de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Voor meer achtergrondinformatie treft u hierbij aan het Standaardformulier voor grotere ANBI’s.

U kunt DUOS steunen door donateur te worden en – eenmalig of periodiek – een bedrag over te maken op RABO bank, Rotterdam, accountnr. NL56RABO0162 34 62 98, ten name van Stichting DUOS te Rotterdam, onder vermelding van ‘gift’.

U kunt Stichting DUOS structureel steunen, bijvoorbeeld door een notariële schenking. Dit is fiscaal gunstig als u 5 jaar achtereen met een vast bedrag steunt. De volledige schenking is aftrekbaar van de belasting, zonder dat een drempel wordt gehanteerd. U machtigt Stichting DUOS om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven.

U kunt DUOS ook opnemen in uw testament. DUOS betaalt geen erfbelasting dus uw gehele bijdrage komt ten goede aan de strijd tegen kanker. Meer informatie?

Lees hier hoe DUOS de donatiegelden besteed.

Voor fiscaalvriendelijk doneren, klik hier.

Wilt u direct via Ideal een gift overmaken, klik dan hier.

 

© 2022, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in