CRAC (blaas, dataregistratie)

De CRAC studie onderzoekt de effectiviteit van een blaassparende behandeling (door middel van chemoradiatie of brachytherapie) in vergelijking met een radicale cystectomie bij patiënten met een niet-gemetastaseerd spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas. Onderzocht wordt de invasief recidief vrije overleving, kwaliteit van leven, toxiciteit, kosten en kosten-effectiviteit. De hypothese die aan deze studie ten grondslag ligt is dat een blaassparende behandeling resulteert in een vergelijkbare recidief-vrije overleving, met minder complicaties en een afname in behandelkosten in vergelijking met een radicale cystectomie.

De CRAC studie is een ‘nationale prospectieve data registratie met een non-inferiority opzet’ en een uitbreiding van een bestaande landelijke dataregistratie (BlaZIB). Dit in tegenstelling tot de meeste DUOS studies die ‘gerandomiseerde prospectieve studies’ zijn, waarbij bij vergelijkbare patiënten door loting wordt bepaald wie het medicijn krijgt cq door loting wordt, onderzocht wat er beter werkt, de standaard methode of iets nieuws.

Studiepopulatie

De studiepopulatie betreft patiënten geïncludeerd in de landelijke patiënten registratie BlaZIB (Blaaskanker Zorg In Beeld) die wordt uitgevoerd binnen het netwerk van de Nederlandse Kanker registratie onder regie van IKNL met een niet-uitgezaaid spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas, klinisch stadiumcT2-4aN0M0. Deze patiënten zijn verwezen voor  een curatieve behandeling door middel van een radicale cystectomie of blaassparende behandeling. De BlaZIB registratie is in november 2017 gestart. Binnen de registratie worden klinische data en health related kwaliteit van leven data HRQol verzameld. Minimaal 50 instituten hebben inmiddels toegestemd in deelname aan de HRQol verzameling. Binnen dit project zal de data-verzameling uitgebreid worden met extra patiënt en tumor en outcome gegevens, toxiciteitsdata en een kosten analyse om vergelijking tussen beide behandelmodaliteiten mogelijk te maken. Het verwachte aantal patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom dat binnen BlaZIB in het eerste jaar geregistreerd wordt, is 2000, waarvan geschat 1200 patiënten geschikt zijn voor analyse. In de CRAC studie worden 692 patiënten geïncludeerd.