Press |

Darolutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

In het tijdschrift Medische Oncologie (nr. 5) een publicatie met een advies van de commissie BOM over darolutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom. ‘Darolutamide geeft bij de behandeling van patiënten met conventionele beeldvorming (botscan en CT-scan) gestadieerd niet-gemetastaseerd CRPC met PSA-verdubbelingstijd van 10 maanden of minder een uitstel van het ontstaan van macroscopische metastasen van ongeveer 2 jaar (MFS) zonder tot op heden een significant effect op OS. Op basis van de zeer beperkte toepasbaarheid voor de Nederlandse situatie van de behandeling met darolutamide conform de ARAMIS-studie, en het gebruik van het primaire eindpunt MFS in een situatie waarbij er bij aanvang van de behandeling geen sprake is van aangetoonde metastasen, is deze studie niet volgens de PASKWIL-criteria te beoordelen.’

Lees verder online ‘Darolutamide bij het niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom’ of in het magazine Medische Oncologie editie nr. 5.

Darolutamide is geindiceerd voor de behandeling van patiënten met hoog risico, niet-gemetastaseerde castratie-resistent prostaatcarcinoom gedefinieerd als een PSA dubbeltijd van ≤ 10 maanden. De verwachting is dat de therapeutische waarde vergelijkbaar is met enzalutamide en apalutamide.

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in