DAROTAXEL (mCRPC, 2de lijn)

In de gerandomiseerde fase II studie DAROTAXEL vergelijken we twee behandelingen voor mannen met gemetastaseerd castratie-resistente prostaatkanker, die reeds behandeld zijn met een androgeenreceptorsignaleringsremmer (ARSI). We vergelijken docetaxel of cabazitaxel (monotherapie) met docetaxel of cabazitaxel plus ARSI darolutamide (combinatietherapie). DAROTAXEL is een multicenter studie waarin 245 patiënten zullen worden behandeld.

Inclusiecriteria:

  1. Leeftijd ≥ 18 jaar;
  2. Gemetastaseerd castratie-resistente prostaatkanker, met een indicatie voor behandeling met docetaxel of cabazitaxel;
  3. Patiënten dienen eerder ziekteprogressie te hebben gehad op ten minste één ARSi (abirateron, apalutamide, darolutamide of enzalutamide);
  4. WHO performance status ≤ 2 (maat voor algemene conditie);
  5. In staat en bereid om het Informed Consent-formulier te ondertekenen;
  6. Adequate bloedwaarden, nier- en leverfunctie.

Exclusiecriteria:

  1. Onmogelijkheid om medicatie in te nemen;
  2. Overgevoeligheid voor taxanen chemotherapie;
  3. Bekende ernstige ziekte of medisch onstabiele aandoeningen die kunnen interfereren met dit onderzoek;
  4. Perifere neuropathie (graad 2 of hoger).

Deelnemende sites

16 sites hebben aangegeven te willen deelnemen aan de DAROTAXEL:

Amphia
Antonius
CWZ
Deventer
Erasmus MC, open
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Maasstad Ziekenhuis
Bravis
NWZ
Zuyderland MC
JBZ
Catharina
HAGA
ADRZ
Rijnstate
Amsterdam UMC

 

Open is ErasmusMC.

Overige sites volgen in Q2 2024.