Deelnemen aan onderzoek

Om de behandeling van kanker verder te verbeteren en te zoeken naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen wordt door Stichting DUOS (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek (‘trials) opgezet en uitgevoerd.

Alleen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan aantonen of een nieuwe behandelingsmethode daadwerkelijk een verbetering is in vergelijking met de standaardbehandeling. Vandaar dat patiënten met prostaat-, blaas- of testiskanker zich via Stichting DUOS kunnen laten informeren over deelname aan wetenschappelijk onderzoek of zich daadwerkelijk kunnen aanmelden.

Lees de ervaringen met studies van patiënten:

Herman Pfeifle (uitgezaaide prostaatkanker, YouTube)

Fred Guurink (uitgezaaide prostaatkanker, YouTube)

Peter Bleijswijk (spierinvasieve blaaskanker, YouTube)

Onderzoek naar nieuwe behandelingen vindt zeer zorgvuldig plaats. In de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek (WMO) staat onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek mag plaatsvinden.

Onderzoekers zijn verplicht het onderzoeksprotocol, waarin precies staat beschreven hoe het onderzoek verloopt, vooraf te laten beoordelen en goedkeuren door een Nederlandse erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC).

De meeste DUOS onderzoeken zijn fase II of fase III studies. Bij een fase II studie wordt onderzocht of een nieuwe behandeling of een nieuwe combinatie van behandelingen werkzaam is en worden ook de bijwerkingen van de behandeling in beeld gebracht.

Bij een fase III studie wordt een nieuwe behandeling of combinatie van behandelingen vergeleken met de standaardbehandeling. Als er geen standaardbehandeling (meer) bestaat, wordt de nieuwe behandeling veelal vergeleken met een placebo (een niet werkzame stof).

Als noch de patiënt, noch de specialist vooraf weten in welke groep de patiënt wordt ingedeeld, wordt een studie ‘double blind’ genoemd. Als zowel de onderzoekers als patiënten weten welke behandeling ze krijgen, heet de studie ‘open label’.

Waarom deelnemen aan een onderzoek?

Voor veel patiënten biedt een klinische studie de beste behandelingsoptie. Een patiënt die deelneemt aan een fase III studie krijgt tenminste de standaardbehandeling, maar er is evenzeer kans op de behandeling waarvan op dat moment wordt onderzocht of deze beter is.

Door deelname aan een studie krijgt de patiënt naast toegang tot nieuwe behandelingen, ook extra zorg en monitoring in toonaangevende zorginstellingen. Door die combinatie wordt een gunstig effect verkregen dat, zoals wetenschappelijk is aangetoond, zelfs tot een overlevingsvoordeel kan leiden  (o.a.‘The benefit of participating to clinical research’, Breast Cancer Research and Treatment (2005) 91:279-281). Tenslotte, ook al komt een behandeling in een studie een patiënt niet persoonlijk ten goede, deelname is van groot belang voor toekomstige patiënten met kanker.

Op de homepage www.stichtingduos.nl staat een overzicht van alle studies (zie Prostaatkankerstudies, en Blaaskankerstudies) met protocol, inclusie- en exclusiecriteria en deelnemende DUOS ziekenhuizen.

Voor meer informatie: Stichting DUOS, info@stichtingduos.nl .

Voor meer algemene informatie over studies en studiedeelname kunt u de folder ‘Onderzoek naar nieuwe behandelingen van kanker’ van KWF Kankerbestrijding lezen.