Press |

Diagnoses urogenitale kanker 20% gedaald

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het aantal diagnoses van urogenitale kanker in de periode na week 8 met ruim 20% gedaald, zo meldt het IKNL. Het gemiddelde aantal diagnoses in week 2 – 8 wordt hierbij als ‘normaal =100%’ beschouwd. Indien prostaatkanker buiten beschouwing wordt gelaten, is sinds week 12 een duidelijk herstel zichtbaar en gaat het aantal diagnoses in de recente weken weer richting ‘normaal’. 

Met name het herstel in het aantal diagnoses voor blaaskankerdiagnoses en kanker van de hogere urinewegen, waar het ‘normale niveau’ inmiddels weer is bereikt, draagt hier aan bij. Voor nierkanker is het aantal diagnoses per week vrij klein, maar ook hier lijkt na een aanvankelijke afname (het laagste aantal lag in week 9-10) weer een lichte toename zichtbaar, maar deze trend zet nog niet door. In de recentste weken ligt het aantal diagnoses op 80% van het normale niveau. Een vergelijkbaar patroon is zichtbaar bij testiskanker, waarbij moet worden opgemerkt dat bij deze vorm van kanker de aantallen erg klein zijn.

Prostaatkanker

Bij prostaatkanker is met circa 70% van het gebruikelijke aantal diagnoses per week nog geen sprake van ‘herstel’ van het aantal diagnoses naar het gebruikelijke niveau. Dit doet vermoeden dat vooral diagnoses bij mannen zonder symptomen, die zich bij de huisarts melden voor een PSA-test, nog steeds lager is dan normaal. Wellicht doordat deze mannen een bezoek aan de huisarts nog even uitstellen.

Omdat via deze ‘opportunistische’ screening ook langzaam groeiende prostaatkanker wordt gevonden, waarbij vaak een “actief volgbeleid” wordt geadviseerd, wordt aangenomen dat de gezondheidsschade van uitgestelde diagnose van deze groep mannen (met laag risico prostaatkanker) beperkt zal zijn. Ook worden mogelijk prostaatkankerdiagnoses gemist bij oudere mannen, vanwege het uitstellen van verdere diagnostiek na een positieve PSA test).

Bron: IKNL

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in