Press |

Disclaimer

Stichting DUOS doet er alles aan de informatie op website en Forum zo goed en actueel mogelijk bij te houden. Leest u in dat kader ook onze algemene disclaimer. Specifiek voor de studies geldt dat we onze (studie-)informatie en antwoorden op vragen van patiënten proberen zo zorgvuldig mogelijk te geven, veelal in een situatie dat DUOS maar gebrekkig is geïnformeerd door derden over deze informatie cq over relevante medische gegevens. Studies hebben in- en exclusiecriteria deze kunnen we per definitie niet beoordelen op grond van doorgaans beperkte emailinformatie. DUOS kan geen garantie geven inzake juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die via deze en aan deze website gelinkte websites werd verkregen of die via DUOS werd uitgewisseld.

© 2022, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in