Press |

Disclaimer

De informatie op de site www.stichtingduos.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. DUOS is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting DUOS of bij derden welke met toestemming dit (beeld en/of tekst)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting DUOS. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming digitaal (mail) of per post door Stichting DUOS.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan DUOS worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. DUOS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in