Press |

Doet u ook mee? Patienttevredenheidsenquete over uw ziekenhuis

In hoeverre bent u tevreden over uw ziekenhuis? Sjors Peters, student aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is in het kader van zijn masterscriptie Marketing een onderzoek gestart naar de tevredenheid onder (ex-)kankerpatiënten over het ziekenhuis waarin zij behandeld zijn/worden. Het onderzoek, in samenwerking met het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK), betreft een online enquête waar slechts 5-10 minuten van uw tijd wordt gevraagd. De enquête betreft een patiënttevredenheidsonderzoek over het ziekenhuis waarin u behandeld bent. Hierbij staat een aantal aspecten van ziekenhuizen centraal (zoals wachttijden, kwaliteit van de behandeling, maar ook faciliteiten als een restaurant, een shop en dergelijke). De nadruk van deze patiënttevredenheidsenquête ligt op de rol van verwachtingen, beoordelingen, gezondheidsstatus en de rol van ervaring met ziekenhuizen. Het invullen van de enquête is volledig anoniem en er zal vertrouwelijk met de resultaten worden omgegaan. Wilt u deelnemen? Uw inbreng is van harte welkom via: Patiënttevredenheidsonderzoek.​ 

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected