Press |

Doneer je ervaring: de financiele gevolgen van kanker

Uit de Doneer Je Ervaring peiling uit 2019 over Kanker en Werk kwam naar voren dat 60% van de mensen met kanker financiële gevolgen heeft ervaren. Met deze nieuwe vragenlijst gaan de NFK (NL Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), de Federatie Financieel Planners (FFP) en het NIBUD dieper in op de financiële gevolgen van de diagnose kanker. Als men hier inzicht in heeft, is het doel om nog gerichter de belangen van mensen met kanker en hun naasten op financieel gebied te behartigen.

De  nieuwe Doneer Je Ervaring-uitvraag kan tot 19 oktober worden ingevuld. U wordt (anoniem) gevraagd naar de financiële gevolgen van het hebben van kanker. Heeft u zulke gevolgen door kanker (gehad) en zo ja, in welke mate en op welk moment? Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen voor u heeft of had, is het invullen van de vragenlijst waardevol. Doe mee en doneer uw ervaring.

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in