DORA docetaxel-radium223 (mCPRC, 2de lijn)

De DUOS-studie DORA (Docetaxel-radium223) is een grote vergelijkende studie voor prostaatkanker patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling met docetaxel chemotherapie en bij wie de ziekte zich hoofdzakelijk in de botten bevindt (beperkte uitzaaiingen in klieren of organen is toegestaan). De studie onderzoekt of toevoeging van radium-223 leidt tot een groter anti-tumoreffect op de uitzaaiingen en daarmee op een betere overleving. Daartoe worden patiënten gerandomiseerd tussen de standaardbehandeling met docetaxel alleen en docetaxel gecombineerd met radium-223.

DORA is uniek omdat het een grote Amerikaans/Nederlandse  studie betreft gecoördineerd vanuit het Memorial Sloan Kettering Cancer Center en de Prostate Cancer Foundation PCCTC (in totaal ongeveer 40 sites in de US) samen met DUOS als enige Europese onderzoeksgroep (10 grotere sites).

De verwachting is dat de US ongeveer driekwart van het totale aantal patiënten includeert en de 10 deelnemende Nederlandse sites het resterende kwart voor hun rekening nemen.

Het verschil met de Radium223Insight studie

In de Radium223Insight studie (binnen DUOS geopend in februari 2019) worden patiënten behandeld met enkel radium-223. In de DORA studie worden patiënten gerandomiseerd tussen docetaxel en docetaxel + radium-223.

Lijst van deelnemende centra DORA:

 • Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam: principal investigator R. de Wit
 • Amphia Ziekenhuis, Breda, principal investigator H. Westgeest;
 • Noord West Groep Alkmaar; principal investigaotr M.P. Hendriks;
 • Haaglanden Medisch Centrum, Leidschendam; principal investigator N. Weijl;
 • Tergooi Ziekenhuizen, Hilversum: principal investigator H.P. Van den Berg;
 • Ziekenhuisgroep Twente: principal investigator I.M. Oving
 • Franciscus Gasthuis, Rotterdam; principal investigator A.P. Hamberg;
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis; Nijmegen; principal investigator D.M. Somford;
 • Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam: principal investigator B. Haberkorn;
 • Deventer Ziekenhuis: principal investigator A.L.T. Imholz;
 • Isala Klinieken Zwolle, principal investigator M. Tascilar
 • Sint Antonius Ziekenhuis, Utrecht: hoofdonderzoeker C.B. Hunting;
 • Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam: hoofdonderzoeker A.M. Bergman

Zie ook Clinical Trials