Press |

DORA en NIAGARA nieuwe studies bij prostaat- en blaaskanker

Er lopen flink wat studies binnen DUOS op dit moment. Deze keer extra attentie voor twee recent gestarte studies bij respectievelijk patiënten met castratieresistente prostaatkanker die in aanmerking komen voor docetaxel chemotherapie (DORA studie) en de NIAGARA studie bij spierinvasieve blaaskanker. Hierbij wordt de toegevoegde waarde van immunotherapie (durvalumab) gegeven aan chemotherapie voorafgaande aan een cystectomie onderzocht.

DORA

Dit is een studie voor patiënten met castratieresistente prostaatkanker met hoofdzakelijk botmetastasen die in aanmerking komen voor een behandeling met docetaxel chemotherapie. Docetaxel chemotherapie leidt niet alleen tot vermindering van ziektelast (verbetering van klachten, inclusief vermindering van pijn), maar ook tot overlevingswinst. Radium223 is een radioactieve stof die selectief stapelt in bot daar waar zich uitzaaiingen bevinden. Ook van Radium223 weten we dat dit leidt tot pijnverlichting en levensverlenging, zeker als het vroeg in de behandeling wordt ingezet.

In DORA wordt daarom docetaxel gecombineerd met Radium223. Uit eerder onderzoek is bekend dat de combinatie veilig is en zeer werkzaam lijkt.

DORA is daarom de fase 3 studie waarbij de nieuwe behandeling docetaxel plus Radium223 wordt vergeleken met de huidige standaardbehandeling docetaxel alleen.

DORA is extra bijzonder omdat deze studie in een samenwerkingsverband wordt uitgevoerd met een prostaatstudiegroep in de VS. Nederland en de VS voeren dus samen deze studie uit. De studie is inmiddels geopend in ErasmusMC (contactpersoon professor De Wit) en ZiekenhuisgroepTwente (contactpersoon Dr. Oving). In september gaat de studie open in de andere 8 DUOS sites. Mogelijk volgen nog enkele andere centra.

NIAGARA

NIAGARA onderzoekt de toegevoegde waarde van immunotherapie (durvalumab) aan chemotherapie gegeven voorafgaande aan een cystectomie wegens spierinvasieve blaaskanker (neoadjuvante chemotherapie; NAC). Het is bekend dat 4 kuren cisplatinbevattende NAC  leidt tot een (bescheiden) overlevingsvoordeel bij spierinvasieve blaaskanker en is daarmee standaard zorg bij patiënten die fit genoeg zijn voor dergelijke chemotherapie ( belangrijkste factor is een goede nierfunctie die nodig is om de chemotherapie ook weer uit te kunnen scheiden).  Immunotherapie is bewezen effectief bij patiënten met uitgezaaide blaaskanker. De vraag is nu of immunotherapie in eerdere fase van de ziekte wellicht nog effectiever is en toevoegt aan de overlevingswinst met NAC.

NIAGARA onderzoekt dan ook middels een vergelijkende fase 3 studie 4 kuren NAC plus durvalumab  (tijdens de NAC en ook gedurende een aantal maanden na de cystectomie) met de standaardbehandeling middels NAC alleen. Deze studie is geopend in ErasmusMC (contactpersoon professor De Wit) en AvL/NKI (contactpersoon dr. Van der Heijden), Op termijn zullen nog andere DUOS sites openen.

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in