Press |

DORA Radium 223 bij docetaxel, samenwerking Verenigde Staten-Nederland

DORA loopt alweer enige tijd in een flink aantal centra in de US en in 12 DUOS sites in Nederland. Het is daarmee een unieke US Nederland DUOS samenwerking met coördinatie vanuit Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York.

DORA onderzoekt of de toevoeging van Radium223 aan docetaxel extra overlevingswinst geeft in vergelijk met de docetaxel behandeling alleen (evt. later nog gevolgd door Radium 223).

Docetaxel blijft een hoeksteen bij de behandeling van uitgezaaide castratieresistente ziekte die niet meer reageert op aanvullende hormonale behandeling (abiraterone of enzalutamide), of die ongunstige kenmerken vertoont (bv snel falen op hormoontherapie) waarmee de kans op baat bij abiraterone of enzalutamide kleiner is dan de kans op baat bij docetaxel. Bij mannen die dan overwegend botuitzaaiingen hebben, is DORA een geschikte studie.

Iedere patiënt die daarvoor kiest, kan naar één van de 12 deelnemende centra worden verwezen.  Voor Nederland zijn de 2 hoofdonderzoekers Prof Ronald de Wit (ErasmusMC) en Dr Paul Hamberg (Franciscus Gasthuis & Vlietland).

In augustus zijn er in Nederland 5 patiënten geïncludeerd: door het Maasstad Ziekenhuis, Erasmus MC, Tergooi Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en NWZ. Daarbij bereikt het aantal inclusies in Nederland (geheel volgens schema) de 50.

Vragen kunnen gericht worden aan communicatie@stichtingduos.nl

Meer op DUOS

DORA Radium 223 bij docetaxel mCRPC

DORA update

DORA en NIAGARA nieuwe studies bij prostaat- en blaaskanker

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in