Press |

DORA update

DORA onderzoekt of de overleving door chemotherapie met docetaxel voor uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) verder kan worden verbeterd door toevoeging van Radium-223 (Xofigo). Patiënten worden daartoe in twee groepen verdeeld; een groep krijgt docetaxel alleen (standaardbehandeling), de andere groep een iets lagere dosis docetaxel plus Radium-223.

Het bijzondere van de belangrijke DORA studie die internationaal al veel aandacht heeft, is dat de studie uitsluitend loopt in een 30 tal sites in de Verenigde Staten en een 11-tal DUOS centra in Nederland (waarvan momenteel 6 sites zijn geopend), het is daarmee een echte USA-DUOS netwerk studie.

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in