Press |

DRCP: naar optimale samenwerking en zorg zeldzame tumoren

Experts op het gebied van zorg voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben het initiatief genomen voor het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP).  

 

De overleving bij zeldzame vormen van kanker is gemiddeld lager dan bij andere typen kanker en hierin is weinig vooruitgang te zien over de afgelopen jaren. Dit komt onder andere door een gebrek aan klinisch onderzoek, behandelmogelijkheden en expertise voor deze patiëntgroepen. DUOS informeert zo veel mogelijk over zeldzame urogenitale tumoren, waartoe bijvoorbeeld een aantal subtypen van nierkanker, peniskanker en zaadbalkanker behoren. Recent is de studie ‘chemoradiatie bij peniscarcinoom’ afgerond. Voor het overige zijn er weinig studies en initiatieven specifiek op het gebied van zeldzame urogenitale tumoren.

 

Tot voor kort was er ook geen landelijke multidisciplinaire groep die dit initiatief breed oppakte. Met de komst van het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP) wordt deze niche opgevuld. Voor optimale diagnostiek, verhoogde deelname aan klinische studies en tijdige juiste behandeling is landelijke samenwerking cruciaal. Het DRCP stelt zich dan ook ten doel om middels multidisciplinaire samenwerking, de kwaliteit van zorg en uitkomsten voor deze patiënten met een zeldzame kanker te verbeteren.  

  

Op maandag 1 maart 2021 – 14:00-17:30 uur – organiseert de DRCP het online oprichtingssymposium. Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt en zal de inschrijving openen. 

 

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom, van verpleegkundigen, onderzoekers tot de medisch specialisten. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.

Meer op DUOS 

Zeldzame kankers in coronatijd

Zeldzame kankers onderzocht in Europees verband

Cijfers over zeldzame urogenitale tumoren

 

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in